İlanlar

Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel Alımı Başladı ( Zabıt Katibi, Teknisyen )

Uzun süredir Adalet Bakanlığından personel alım ilanı beklenirken en sonunda 300 kişilik alım ilanı yayınladı. Alımlarını 3 iş alanı için yapacak olan Bakanlık, ilgili ilanı devlet sitesi üzerinden duyurdu.

İlana göre Adalet Bakanlığı personel açığını kapatmak üzere 300 kişilik sözleşmeli alım yapacak. Bakanlık alımlarını hangi pozisyon için gerçekleştirecek ve şartlar nedir?

 

ALIM YAPILACAK İŞ POZİSYONLARI

Zabıt kâtibi – 194 Personel

Sözleşmeli mübaşir – 90 Personel

Sözleşmeli teknisyen – 16 Personel

ARANACAK BAŞVURU ŞARTLARI

TEKNİSYEN İÇİN:

* En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ZABIT KATİBİ İÇİN:

*  Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

*  Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

* Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı Ankara, İstanbul ve İzmir adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

MÜBAŞİR İÇİN:

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak

BAŞVURU

Başvurular 17 Ağustos 2017 tarihinde başlamış olup adayların 5 Eylül 2017 tarihine kadar kesin müracaatlarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Aşağıda ki resmi bildiriyi inceleyebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir