Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

AFAD BAŞVURU EKRANI || Sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alımı başvuruları ne zaman?

📌 AFAD PERSONELİ İSTİHDAM

📌 AFAD PERSONELİ İSTİHDAM GENEL ŞARTLARI

🔔 2.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
🔔 2.1.2. Kamu haklarından mahrum bırakılmamak.
🔔 2.1.3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık fiilleri, kişiye bir yıl hapis cezası verilse dahi Kasıtla işlenen bir suçtan, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan dolayı af veya daha fazlası, İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifayı tahrif etme, suç mallarını aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

🔔 2.1.4. Erkek adaylar için başvuru ve sözlü sınav tarihlerinde askerlik hizmetinin bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış olması veya askerlik çağına ulaşmış olması halinde tecil edilmiş veya yedek sınıfa nakledilmiş olması.
🔔 2.1.5. Son başvuru tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (17.10.1994 ve sonrasında doğmuş olmak).
🔔 2.1.6. Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

🔔 2.1.7. Tartı ve ölçümlerin çıplak ayakla yapılması şartıyla erkekler için en az 1,60 metre, en fazla 1,90 metre; Kadınlarda en az 1,55 metre, en fazla 1,80 metre boyunda olmak ve boy uzunluğu 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark bulunmaması.
🔔 2.1.8. Fiziksel, zihinsel, görsel veya işitsel engeli bulunmamak.
🔔 2.1.9. Her türlü coğrafya, fiziki şart ve iklim şartlarında arama kurtarma görevinin yerine getirilmesine engel olmamak ve her ne şekilde olursa olsun seyahat etmek.

🔔 2.1.10. Giriş sınavına süresinde ve usulüne uygun olarak başvurmuş olmak.
🔔 2.1.11. Adaylar yalnızca bir il ve eğitim düzeyi için başvuruda bulunabilirler.
🔔 2.1.12. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personeli olarak çalışmamış olmak veya 4/1/2014 tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışırken herhangi bir nedenle sözleşmesinin feshi halinde son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak. B sözleşmeli personel pozisyonları. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek-1’in 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar başvurularını, 09 Ekim 2023 saat 10:00 – 17 Ekim 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. 3.2. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. 3.3. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 3.4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. 3.5. Sınav modülünde adayların ortaöğretim mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri gerekmektedir