Kamu Haber

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığı İhale İlanı Yayımladı ( Resmi Gazete 11 Ağustos 2017 )

11 Ağustos 2017 tarihli resmi gazetede yer alan ilana göre Aydın ilinin Söke Belediyesi ihale ilanı yayınlamıştır. Resmi Gazetenin 30151 sayısında yayınlanan ihale ilanı ise şöyledir;

Aydın İli Söke Belediye Başkanlığından:

1 – İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:

Söke Belediyesi mülkiyetinde bulunan 485 Ada, 113 ve 115 parseldeki arsa üzerine ihale dosyasındaki idari şartname ve dokümanlara uygun olarak, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.05.2014 tarih ve 33 sayılı, Söke Belediye Meclisinin 04.08.2017 tarih ve 2017/8-110 sayılı Meclis Kararlarına istinaden 29 (yirmidokuz) yıl süreyle işletilerek Söke Belediyesine devredilecek şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi kurulmak suretiyle Mezbaha Tesisi yaptırılması yapım işidir.

2 – Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı:

Şartname ve ekleri, Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün Konak Mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresinde Müdürlükte görevli memur Engin KARABIYIK’tan 500.00 TL. (Beşyüz Türk Lirası) ihale dokümanı bedelinin ödenmesi suretiyle satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3 – İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

İhale, Söke Belediyesinin Konak mahallesi, Saraçlar Cad. No: 24 Söke/AYDIN adresindeki Belediye Hizmet Binasında bulunan Belediye Başkanlık Odasında 23.08.2017 tarih ve Saat: 14.00’de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır.

4 – Geçici teminat miktarı:

Geçici teminat, bu iş için ihalede teklif edilecek olan aylık kullanım bedelinin 29 yıllık toplam tutarının en az %3’ü olarak yatırılacaktır. Tüm detaylar için www.resmigazete.gov.tr adresine giderek inceleyebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir