İlanlar

DPB duyurdu! Abdullah Gül Üniversitesi 1 Akademik Personel Alacak

Devlet ilan sitesi üzerinden verilen ilana göre Abdullah Gül Üniversitesi 1 akademik personel alımı gerçekleştirecektir. Alımlarda bazı şartlar belirtmiş olan Abdullah Gül Üniversitesi, bu şartları taşıyan adayların ilana başvuruda bulunmasını istemektedir.

Genel Şartlar açıklandı!

1- Başvurular ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak olan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2-657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartların taşınması gerekmektedir. 3- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır. 4- Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

İstenen Evraklar

Dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalı belirtecek, varsa hizmet belgesi, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için), yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen (6 nüsha) dosya ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. İlan tam metni için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir