DÜNYA

Ptt Kargo Takip Sorgulama!

2021 Ptt kargo takip sorgulama!

Islahat Fermanı ile yaşanan gelişmeler neticesinde 23 Ekim 1840 tarihinde Bakanlık olarak Osmanlı Devleti tüm cemaatinin ve yabancıların posta ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk Posta Teşkilatı kurulmuştur.

İstanbul’da Yeni Camii’nin avlusunda “Postahane-i Amire” adıyla ilk PTT açıldı ve ilk yetkililer Süleyman Ağa, koleksiyoner Sofyalı Ağyazar atandı. Türkçe dışındaki dillerde yazılan posta öğelerinin adreslerini çevirmek için çevirmenler.

PTT TAKİP SORGULAMA 2021

PTT KARGO GÖNDERİ ÜCRETİ ÖĞRENME

PTT KARGO GÖNDERİ SÜRESİ SORGULAMA

1843 yılında telgrafın icadının 11. yılında ülkemizde de telgraf hizmeti başlatılmış ve bu hizmeti sağlamak üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

1871’de Posta Bakanlığı ile Telgraf Müdürlüğü, Posta ve Telgraf Bakanlığı adı altında birleştirildi.

1876 ​​yılında uluslararası posta taşımacılığı ağı kurulmuş ve 1901 yılında havale kabul edilmeye başlanmıştır.

23 Mayıs 1909’da İstanbul’da ilk manuel telefon santralinin kurulmasından sonra 1909 yılında Posta ve Telgraf Bakanlığı Posta, Telgraf ve Telefon Bakanlığı’na dönüştürülerek, Posta, Telgraf ve Posta Genel Müdürlüğü adı verildi. 1913’te telefon.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü, 1933 yılında katma bütçeli idare olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı hale gelmiş, 1939 yılında ise Bakanlığa bağlanmıştır. Ulaştırma.

1954 yılında Devlet İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında 233 sayılı Devlet Teşebbüslerinin Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile İktisadi Devlet Teşkilatı (KİT) statüsüne alınmıştır.

18.06.1994 tarihli ve 4000 sayılı Kanun ile PTT Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılarak Posta Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom Kooperatifi olarak ikiye ayrıldı. 24.04.1995 tarihinden itibaren ise Posta Genel Müdürlüğü bağımsız olarak hizmet vermeye başlamıştır.

“Posta Genel Müdürlüğü” olan İdaremizin adı, 4502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde “Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)” olarak değiştirilerek yürürlüğe girmiştir. 29.01.2000 tarih 23948 sayılı Resmi Gazete.

01.11.2011 tarih ve 28102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” (Mükerrer) ile Bakanlığın teşkilat yapısı değişmiş ve Bakanlığımız yürütmeye devam etmiştir. “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” adıyla hizmet vermektedir.

23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu” ile Kurumumuzun görevleri yeniden düzenlenmiş ve “Posta ve Posta Hizmetleri” adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Telgraf Şirketi “.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu