Rusya’dan gaz alamayan Avrupa’ya Türkiye yardım edecek! İşte o yöntem…

Ülkelerin enerji krizi nedeniyle planlarını yeniden gözden geçirdiğine işaret eden Dönmez, “Dün yenilenebilir enerji, hidrojen, küçük modüler nükleer reaktörler ve enerji sektöründe ekonominin elektrifikasyonunu konuşurken, bugün petrol, doğalgaz ve kömür. yine enerji gündeminde.” söz konusu.

Daha fazla yenilenebilir enerjiye yönelerek daha başarılı bir test yapılabileceğine işaret eden Dönmez, “Mevcut gaz fiyatları ile yaklaşık 20 yılda ekonomik olduğu söylenen yeşil hidrojen bile ekonomik görünüyor. Füzyon teknolojisi her zaman söylendi. 20 yılın teknolojisi olsun. Son zamanlarda kısaltmaya başladık. Önümüzdeki 10 yılın teknolojisi olarak sıraladık.” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın enerji arz güvenliği açısından yaşadığı sorunlara da değinen Dönmez, tüm politika yapıcıların enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için hedefler koyduğunu söyledi.

Bakan Dönmez, enerji arz güvenliğinin sağlanması noktasında kaynak ve teknoloji çeşitliliği ile dengeli ve yedekli bir enerji sistemi tasarlamanın büyük önem taşıdığını belirtti. Enerji arz güvenliğini sağlamak ve daha rekabetçi fiyatlarla enerji tedarik etmek için ithalat rotalarını çeşitlendirmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydeden Dönmez, “LNG terminallerimizin kapasitesini ve sayısını artırdık, doğal gaz depolama kapasitemizi artırdık. ve artırmaya devam ediyoruz. Üçüncü FSRU tesisinin bu yıl devreye alınmasını bekliyoruz.” dedi.

Hidrokarbon aramalarına devam ettiklerini belirten Dönmez, “Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğalgaz keşfimiz kapsamında 2023 yılında ilk gazı sistemimize ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. deyimini kullandı.

Türkiye’nin sadece kendi enerji arz güvenliğini sağlamakla kalmayıp, yakın coğrafyasındaki enerji kaynaklarının talep eden ülkelere ulaştırılmasında da önemli bir rol oynadığının altını çizen Dönmez, “Nitekim TANAP gibi başarılı ve güvenilir uluslararası kuruluşlar, -TAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum. “Enerji projeleri Türkiye’nin büyük özveri ve katkısıyla hayata geçirilmiştir. Tüm bu projeler, küresel olumsuzluklara rağmen faaliyete geçtiği günden bu yana sorunsuz bir şekilde faaliyet göstermektedir.” değerlendirmesini yaptı.

Başta Avrupa olmak üzere dünyadaki doğalgaz krizinin çözümüne katkı sağlamak için piyasaya daha fazla gaz verilmesi gerektiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

Bu kapsamda ülkemizin uluslararası enerji projelerindeki başarısı, enerji ortağı olarak güvenilirliği ve gelişmiş doğal gaz altyapısı göz önüne alındığında, komşu ülkelerden Batı’daki pazarlara doğal gazın ulaştırılmasında ülkemiz kritik roller oynayabilir. Bu bağlamda Türkiye, Türkmenistan gazını başta İsrail olmak üzere Hazar bölgesinin doğal kaynaklarını ve İsrail gazını başta olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesini ve Irak’ı Türkiye’ye ulaştırmak için elinden geleni yapmaya hazırdır. uzun vadede ülkemize ve ülkemiz üzerinden piyasalara. Son zamanlarda birçok Güneydoğu Avrupa ülkesi gaz taleplerini karşılamak için ülkemizle yoğun temas halindedir.”

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü içinde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54’e yükseldiğini kaydeden Dönmez, Türkiye’nin yenilenebilir kurulu güçte dünyada 12., yenilenebilir kurulu güçte Avrupa’da 5. ve güneş paneli üretiminde 4. sırada yer aldığını söyledi.

Dönmez, enerji dönüşümüne önemli katkı sağlayacağını öngördükleri küçük ve orta ölçekli nükleer reaktörlerdeki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin enerji dönüşümünde hidrojenin de önemli bir payı olacağını düşünüyoruz. Beş yıl önce neredeyse hiçbir ülkenin hidrojen stratejisi yoktu.Bugün 40’tan fazla ülkenin stratejilerini açıkladığını görüyoruz.Türkiye’nin yüksek yenilenebilir potansiyeli ile yeşil hidrojen üretimi ve ticareti için Avrupa için en uygun ülkelerden biri olmasını bekliyoruz, yenilenebilir enerji santrali kurulum maliyetlerinin düşük olması ve mevcut boru hatlarının geliştirilmesi. Ayrıca, hidrojenin doğal gazla karıştırılabileceğini düşünüyoruz. “Ülkemizin ihracat için önemli bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz.

Konuşmaların ardından Dönmez ve Almanya ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, yeşil hidrojen alanında işbirliğini geliştirmek için bir niyet mektubu imzaladı.

Başa dön tuşu