Resmi Gazete

Kamu Haber

Resmi gazetenin 22 ağustos 2017 tarihli sayısında 1 yönetmelik kaldırıldı

Resmi gazetenin 22 ağustos 2017 tarihli sayısında belirtilene göre; Pamukkale Üniversitesi Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetmeliği kaldırıldı YÖNETMELİK Pamukkale Üniversitesinden: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MANTAR ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 31/7/2006 tarihli ve 26245…