GENEL

Polislerin “tutanak” oyunu kötü bitti

Gerçek dışı bir ‘tutanak” tutan polislere kötü haber! Danıştay, gerçek dışı rapor ve bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para aldığı tespit edilen polisi affetmedi.

İstanbul’da görev yapan polis memuru, yetkisini ve nüfusunu kendisine veya başkalarına yarar sağlamak için kötüye kullanmaktan ve kasten gerçek dışı rapor düzenlemekten Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla “işten çıkarma” ile cezalandırıldı.

POLİS ‘işten çıkarma’ cezasını yargıya taşıdı

Polis memuru, görevden uzaklaştırma cezasını idare mahkemesine taşıdı. Polis memuru, aynı konuda açılan ceza davasındaki ‘bozma’ kararına atıfta bulunarak, kendisine verilen ihraç cezasının temyizi ile meslekten çıkarma ve yeniden yargılama cezasının kaldırılmasını istedi.

 

 

 

 

BİRİNCİ DERECE MAHKEME: SİPARİŞ SATIN ALMA DEĞİL, SAHTE RAPOR VE PARA ALMA İPTAL EDİLDİ

İlk derece idare mahkemesi, polis memurunun meslekten ihraç kararına karşı yapılan incelemede, davacının söz konusu araçların kazaya karıştığına dair asılsız tutanaklar düzenlediğini ve bazı şahıslara teslim edildiğini tespit etti. Bu tutanaklar sayesinde sigorta şirketlerinden para alınmış ve davacıya isnat edilen fiiller teyit edilmiştir.

OYUNCU EYLEMİ İLE İLGİLİ REFERANS YOK

Davacı aleyhine yürütülen ceza yargılamasında, bozma kararının bozma kararından sonra verilmiş olması, davacının anılan cezadan beraat ettiği anlamına gelemeyeceği gibi, davaya aykırı bir karar niteliği de taşıyamayacağı anlamına gelir. 2577 sayılı Kanun’un 53/h maddesinde belirtilen önceki mahkeme kararıdır. Davasında davacının davasına atıfta bulunmadığını ifade etmiş ve ret kararının davaya herhangi bir etkisinin olmayacağını belirtmiştir. beraat olmadığı gerekçesiyle polise verilen “işten çıkarma” kararı.

Aynı gerekçelerle yerel mahkeme, yeniden yargılamayı gerektirecek yasal bir neden bulunmadığı gerekçesiyle yeniden yargılama talebinin reddine karar verdi.

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARI:

Polis memuru aleyhine açılan davalarda davacı tarafından cezaya çarptırılmamış, . Ağır Ceza Mahkemesi. günlük, E:., K:. zamanaşımı nedeniyle kamu davasının kaldırılmasına karar verilen Yargıtay kararı. Ceza Dairesi tarafından. Aynı soruşturma kapsamında aynı birimde görev yapan denetçiler. ve açtığı davalarda. İdare Mahkemesi’nin kararının iptal edildiği, söz konusu kişilerin görevlerine iade edildiği ve vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, davaya konu İdare Mahkemesi’nin kararının düzeltilmesi istendi. itiraz, geri alınsın.

Danıştay SON NOKTAYI KOYDU

Danıştay, yeniden yargılama ve temyiz talebine karşı son noktayı koydu: “İdare ve vergi mahkemelerinin kesinleşmiş kararları, 6698 sayılı İdari Usul Kanununun 49 uncu maddesinde belirtilen sebeplerden birinin bulunması halinde temyiz yolu ile bozulabilir. 2577. Temyizde incelenen karar usule ve kanuna uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz gerekçeleri kararın bozulmasını gerektirmediği için temyiz ve yeniden yargılama talebi reddedilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu