GENEL

Son dakika: TBMM’den onay aldı! Bu kişiler vergiden muaf tutulacak, şaşırtan karar!

Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklife göre, basit yöntemle vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden istisna edilecek. “Küçük esnaf” olarak tanımlanan ve yaklaşık 835 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançları hariç tutularak yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

SOSYAL MEDYADA İÇERİK ÜRETİCİLERİ

Mobil cihazlar için sosyal içerik üretimi ve uygulama geliştirmede kazanç muafiyeti getirilecek. Buna göre internet ortamında sosyal ağ sağlayıcılar üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşan sosyal içerik üreticilerinin, akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin ise elektronik uygulama paylaşımından elde ettiği kazançlar belirlendi. ve satış platformları gelir vergisinden muaftır, hariç tutulacaktır.

Mükelleflerin mevzuat kapsamı dışında kalan diğer faaliyetlerden doğan kazanç veya iratları, istisnadan yararlanmalarına engel teşkil etmez.

İstisnaya ilişkin şartların sağlanmadığı tespit edilirse eksik tahakkuk eden vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.

Başkan, yönetmelikteki stopaj oranını her bir faaliyet türü için ayrı ayrı sıfıra indirmeye ve bir katına kadar artırarak yeniden belirlemeye yetkili olacaktır.

Bu düzenleme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacak yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Detaylar için: https://www.haberler.com/ekonomi-son-dakika-835-bin-esnafa-gelir-vergisi-14461795-haberi/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu