2023 Şehir plancısı maaşı belli oldu! 18.421,28 TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı kararla Türkiye’de memur şehir plancılarının maaşlarına yüzde 25 zam yapılacağı açıklandı. Bu maaş artışı, 2.922,99 TL kesinti yapıldıktan sonra toplam 21.344,27 TL olarak ücretlendirilecektir. Ortaya çıkan net maaş 18.421,28 TL olacaktır.

Bu maaş hesaplamasının bir maaş robotuna dayandığını ve konum, bölge, medeni durum, çocuk sayısı, sendika üyeliği, çalışma tarihi ve ortak çalışma durumu gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişebileceğini belirtmek önemlidir.

Bu maaş artışı, finansal istikrarlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirmeye yardımcı olacağından, muhtemelen Türkiye’deki memur şehir planlamacıları tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Gelir eşitsizliğini ele alma ve tüm çalışanların ekonomiye katkılarının adil bir şekilde tazmin edilmesini sağlama yönünde olumlu bir adımdır.

Şehir plancıları, şehirlerin ve kasabaların gelişmesinde ve yönetiminde hayati bir rol oynamaktadır. Arazi kullanımı, ulaşım ve diğer altyapı için plan ve stratejiler geliştirmekten ve bu planların sürdürülebilir ve hakkaniyete uygun bir şekilde uygulanmasını sağlamaktan sorumludurlar. Bu maaş zammı, Türkiye’deki şehir plancılarının önemli işlerini yapmaya devam edebilmelerini sağlamaya yardımcı olacaktır.

Genel olarak, bu maaş artışı, Türkiye’deki memur şehir plancıları için önemli bir gelişmedir ve bundan etkilenenlerin yaşamları üzerinde olumlu bir etki oluşacaktır.

Şehir plancısı ne iş yapar?

Şehir plancısı veya planlayıcısı olarak da bilinen bir şehir plancısı, şehirlerin ve kasabaların gelişimi ve yönetimi ile ilgili planlar ve politikalar oluşturmaya ve uygulamaya yardımcı olan bir profesyoneldir. Arazi kullanımı, ulaşım, ekonomik kalkınma, barınma ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konularda verileri analiz etmekten ve önerilerde bulunmaktan sorumludurlar.

Şehir planlamacıları, planların ve politikaların toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve şehrin genel sağlığını ve refahını destekleyecek şekilde geliştirilmesini sağlamak için topluluk üyeleri, hükümet yetkilileri ve geliştiriciler dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla birlikte çalışır. Rapor yazmaktan, sunum yapmaktan ve halkla iletişim kurmaktan da sorumlu olabilirler.

Şehir planlamacıları devlet kurumları, danışmanlık firmaları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışabilir. Ayrıca şehir planlama konularıyla ilgili araştırma, eğitim ve savunuculuk faaliyetlerinde yer alabilirler.

Başa dön tuşu