Sözleşmeli Çalışanlara İlişkin Yeni Kanun! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama

Kamuda çalışan sözleşmeli personelin memur olarak çalıştırılmasına imkan veren Sözleşmeli Personel Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu gelişme, 28 Kasım 2022 tarihinden önce sözleşmeli personel olarak görev yapanların artık memur kadrolarına geçiş yapabilecekleri anlamına geliyor.

Kanuna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında hâlihazırda imam hatip yardımcısı ve müezzin kayyum yardımcısı olarak görev yapanlar, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilecek kadrolara imam hatip ve müezzin kayyum olarak atanmak için başvuruda bulunabilecek. , gerekli koşulları sağlamaları şartıyla. Bu kişilerin, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunacakları ve Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli puanı almaları ve sözlü veya uygulamalı sınavlardan başarılı olmaları istenecektir.

Memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacakları belirtilmelidir. Ayrıca kanun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrolu öğretmen ihtiyacını karşılayamaması gibi bazı durumlarda yabancı uyrukluların istihdamına izin vermektedir.

Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ve istisnalar ile ödenebilecek ücretlerin üst sınırları, verilecek kıdem tazminatı miktarı, kullanılacak izinler, unvan ve unvan ve pozisyonun nitelikleri, sözleşmenin feshi, kadroların iptali, istihdam konuları ile yurt dışı kuruluşlarda çalıştırılacak personele ilişkin sözleşme usul ve esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

Genel olarak, sözleşmeli çalışanlara ilişkin bu yeni yasa, kamu sektöründe sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların daha istikrarlı ve güvenli memur pozisyonlarına geçiş yapmaları için bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, belirli durumlarda yabancı uyrukluların istihdamına izin verir ve sözleşmeli personelin seçimi ve ücretlendirilmesine ilişkin yönergeler belirler.

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu