GÜNDEMKAMU

Adaylar PTT A.Ş sözleşmeli personel alımı ilanı bekliyor..!

Adaylar ptt a.ş'nin personel alımı ilanını bekliyor.. PTT bünyesinde görev almak isteyen adaylar uzun süredir PTT personel alımı ilanı beklemektedir. PTT Anonim şirketi en son 2018 senesinde KPSS şartı olmadan sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmiş olup 2020 ve 2021 yılları içerisinde personel alımı ilanı yayınlamamıştır. Birçok aday PTT personel alımı ilanı bekliyor. PTT a.ş. tarafından personel alımı ilanı ile ilgili bir bilgi paylaşılmamıştır.

PTT bünyesinde görev almak isteyen adaylar uzun süredir PTT personel alımı ilanı beklemektedir. PTT Anonim şirketi en son 2018 senesinde KPSS şartı olmadan sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmiş olup 2020 ve 2021 yılları içerisinde personel alımı ilanı yayınlamamıştır. Birçok aday PTT personel alımı ilanı bekliyor. PTT a.ş. tarafından personel alımı ilanı ile ilgili bir bilgi paylaşılmamıştır.

Adaylar PTT tarafından kpss şartsız sözleşmeli personel alımı yapılmasını 2021 yılı içerisinde beklemektedir.

PTT personel alımı tarihi netleşti mi?

PTT a.ş. insan Kaynakları departmanı tarafından yeni personel alımı hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştır. yani adaylar bir süre daha PTT personel alımı ilanı eklemeleri gerekmektedir.

2019’de sözleşmeli personel alımı yönetmeliği yenilendi..

En son 2018 senesinde PTT a.ş. personel alımı gerçekleştirmiş olup, 2019’da sözleşmeli personel alımı yönetmeliği hakkında bazı yenilemeler gerçekleştirmiştir.

PTT personel alımında KPSS şartı var mı?

2018 senesinde gerçekleştirilen sözleşmeli PTT personel alımı ilanında kamu personeli seçme sınavı yarın kısa adı ile KPSS şartı aranmadan alımları gerçekleştirmiştir. 2019 yılından sonra herhangi bir ilacı yayınlanmadığı için yeni PTT personel alımı ilanında KPSS şartı olacak mı resmi bir bilgi bulunmamaktadır. eğer eski başvuru şartları ile personel alımı gerçekleştirilecek olursa KPSS şartı aranmadan personel alımı gerçekleştireceğini belirtmek isteriz.

Önceki PTT personel alım şartları nedir?

GENEL ŞARTLAR

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

PTT a.ş. en son personel alımı ilanlarını incelediğimizde bazı kadrolarda YDS Şartı aramış olup, bazı kadroları için ise Kamu Personeli Seçme Sınavı yani kısaya adıyla KPSS şartı aranmadan personel alımlarını gerçekleştirmiştir.

Önceki alım yapılan kadrolar nedir?

PTT en son gerçekleştirdiği personel alımı ilanında Aşağıda verilen kadrolar için sözleşmeli personel alımı gerçekleştirmiştir.

Avukat,
Mimar,
Mühendis,
Ptt uzman yardımcısı,
Tekniker
Gişe ve büro görevlisi,
Postacı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu