DÜNYAGÜNDEM

Kamu kurumu hizmetli alımı yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı öyle bir kadro alıyor ki, uzun zamandır bu kadroya almıyor. Lise mezunu adayların başvurabileceği belirtildi. Aşağıda sınıfı, ünvanı, eğitim düzeyi ve sayısı belirtilen pozisyonlar için, 2020 yılı KPSS puan sıralamasına göre tabloda belirtilen açık kontenjan sayısının 3 (üç) katı çağrı yapılacak ve adaylar aşağıdaki şekilde işe alınacaktır. sözlü sınav başarı sırasına göre “hizmetçi”.

BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Lise veya dengi okul mezunu olmak,
3. 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI A. ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 13.09.2021-
24.09.2021 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

ELEKTRONİK ORTAMDA MEZUNİYET BİLGİLERİ BULUNMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Ortaöğretim bilgileri, ilgili kurumlarca elektronik ortamda tanımlanamayan adaylar 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sınav için ön başvuru yapacaklardır.
2. Ön başvuruda bulunan adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere Kimlik Belgesi (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) ve mezuniyet durumunu gösterir belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 13.09.2021 – 24.09.2021 tarihleri arasında (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.
3. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine
getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
4. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
5. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate
alınmayacaktır.

İlan detayları

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu