HABERPERSONEL ALIMI

Yargıtay 249 temizlik görevlisi alacak

Yargıtay 249 temizlik görevlisi alacak. Yargıtay Başkanlığı 7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınladığı ilan  neticesinde 249 kişilik  Temizlik görevlisi kadrosu için personel alımı yapacağını açıklamıştır. Yargıtay Başkanlığı bünyesinde temizlik görevlisi kadrosunda yer almak isteyen adaylar aşağıdan başvuru şartlarını yaş şartını ve diğer ilan bilgilerini inceleyerek iş başvuru işlemlerinin belirtilen tarih içerisinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Yargıtay Başkanlığı temizlik görevlisi kadrosu için  yaş şartı  belirtmiş olup 30 yaşını Bitirmemiş olmak ibaresi etmemiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,
Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak
kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişinkarşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş
olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle
mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,,

Temizlik Görevlisi 249 En az ilköğretim mezunu olmak, Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, Belirsiz süreli (daimi) Normal Yargıtay Başkanlığı

–KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları www.yargitay.gov.tr
adresinde ayrıca duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu
ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 18.06.2021
tarihinde saat 09.00’ da Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
3. 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı
asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

IV- BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1- Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebimizle ilgili olarak İŞKUR
tarafından bildirilen listede yer alan adaylar; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge,
sertifika vb. belgelerini Kurumumuza ibraz edeceklerdir.
2- Belge teslim tarihi ve yeri, www.yargitay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
3- Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine
sıralamada yer alan diğer kişiler dahil edilecektir.

İlan tam metni için tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu