Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

İMMİB idari memur, uzman yardımcısı alımı yapacak

İMMİB İstanbul Maden İhracatçıları

İMMİB İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin çeşitli pozisyonlarda memur alımı için başvuruları devam ediyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne atanan uzman yardımcıları ve idari görevlileri işe alır. Adayların belirli nitelikleri karşılaması gerekmektedir.

İMMİB İstanbul Maden İhracatçıları Birliği memur alımı başvuruları sona eriyor. İMMİB İstanbul Maden İhracatçıları Birliği bünyesinde idari memur ve uzman yardımcısı olarak görev almak isteyen adaylar haberimizden gerekli bilgileri alarak iş başvurusu yapabilirler.

İMMİB MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

-11 İdari Memur,

-17 Uzman Yardımcısı.

İMMİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Finans7’de yer alan habere göre: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.

18 yaşını bitirmiş olmak,

Uzman Yardımcısı için, dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Tablo1’de belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmak veya dört yıllık üniversite mezunu olmak kaydıyla Tablo 1’de belirtilen bölümlerden yüksek lisans derecesi olmak; İdari Memur için üniversitelerin dört yıllık Fakültelerin Tablo 1’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar,

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,

Uzman Yardımcısı ile İdari Memur görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak;

TİM ve Birliklerde veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

Uzman Yardımcılığı kadrosu için, İngilizce ve/veya Tablo 1’de belirtilen yabancı dillerden birinden, 2020,2021 veya 2022 yıllarında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından ve/veya e-YDS sınavlarından, en az 70 puan ve üzeri almış olmak veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak, (Yabancı dil puan veya seviye değerlendirmeleri ÖSYM’ce geçerliliği kabul edilen ve ÖSYM’nin denklik gösterdiği tablolara göre yapılacaktır.)

Uzman Yardımcılığı ile İdari Memur kadrosu için 2021 ve 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden en az 70 puan ve üzeri almış olmak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İMMİB memur alımı başvurusu geçtiğimiz haftalarda başlamış olup en geç 12 Aralık tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular sadece Şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Genel Sekreterliğimiz web sitesinden (www.immib.org.tr) temin edilecek İş Talep Formu,

T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” ibaresinin yazılarak imzalanması)

İki adet vesikalık fotoğraf,

Öğrenim diploması veya Mezuniyet belgesinin fotokopisi,

KPSS Sınav Sonuç Belgesi,

Uzman Yardımcısı kadrosuna başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınavından asgari puanı aldığını gösterir belgesi,

Güncel Özgeçmiş (CV)

Adli Sicil Belgesi

Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

Adres: YENİBOSNA MERKEZ MALLESİ SANAYİ CADDESİ NO:3 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ A-BLOK KAT:2 YENİBOSNA/İSTANBUL