İŞ BAŞVURU FORMU

Akkuyu nükleer santrali iş başvuru formu 2021

Akkuyu nükleer santral iş başvuru formu yayınladı. Akkuyu nükleer santraline iş başvurusu gerçekleştirmek isteyen adaylar resmi site üzerinde yer alan Akkuyu nükleer santral iş başvuru formunu doldurarak işlemlerine başlayabilirler. Akkuyu nükleer santral iş başvuru formu doldurulurken formu eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurmanız gerekmektedir. 

Akkuyu nükleer santral iş başvuru formu yayınladı. Akkuyu nükleer santraline iş başvurusu gerçekleştirmek isteyen adaylar resmi site üzerinde yer alan Akkuyu nükleer santral iş başvuru formunu doldurarak işlemlerine başlayabilirler. Akkuyu nükleer santral iş başvuru formu doldurulurken formu eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurmanız gerekmektedir.

Akkuyu nükleer çalışan emniyeti..

Güvenlik her şeyde önceliklidir. Her şeyden önce, tüm faaliyetlerimizde insan ve çevrenin nihai güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Güvenlik söz konusu olduğunda önemsiz bir konu yoktur: Kuralları biliyoruz, kurallara uyuyoruz ve her türlü sapmayı durduruyoruz. 2015 yılından bu yana, tüm Rosatom çalışanları her yıl bu değerler için RECORD doğrulaması ile değerlendirilmektedir. Yeni çalışanları işe alırken ve personel kararları verirken kurumsal değerlere uyum dikkate alınır.

Akkuyu nükleer santrali iş başvuru formu 2021

  • http://www.akkunpp.com/1-basvuru-formu-1

Açık pozisyonlar ve eğitim

Modern bir nükleer enerji santralinde çalışmak sadece geleceğe güven değil, aynı zamanda bir gurur sebebidir. Nükleer enerji, istikrarlı bir elektrik kaynağı sağlayan çevre dostu tek üretim türüdür. Artan elektrik talebi ve aynı zamanda çevre üzerindeki etkiyi azaltma ihtiyacı ile modern dünyada, nükleer enerji gelecek.

Ekonominin hızla büyüdüğü, nüfusun şimdiden 80 milyonu aştığı ve artmaya devam ettiği Türkiye’de, elektriğe olan ihtiyaç ancak önümüzdeki yıllarda artacaktır.

AKKUYU NUCLEAR JSC, nükleer sektördeki her işletme gibi modern bilgi ve teknolojilere sahip, proaktif, hırslı, önceki nesillerin deneyimlerini benimsemeye ve nükleer enerjinin gelişimine katkıda bulunmaya hazır çalışanlara ihtiyaç duymaktadır.

Farklı uzmanlara ihtiyacımız var çünkü Akkuyu NGS’nin tarihi daha yeni başlıyor. Bugün ve önümüzdeki yıllarda AKKUYU NÜKLEER A.Ş., başta NPP işletmesi alanında kalifiye çalışanlar olmak üzere geniş bir personel yelpazesini çekmekle ilgilenmektedir.

Adayların destekleyici işlevlerden nükleer güvenlik departmanı, türbin ve reaktör atölyelerindeki uzmanlara kadar çeşitli hizmet ve departmanlarda görev almaları bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin güneyindeki Mersin ilinde, doğrudan Akkuyu NGS’nin inşaat bölgesinde çalışmaya gelen nükleer endüstride deneyimli adayların ve becerilerini uygulamak isteyenlerin özgeçmişleri değerlendirmeye alınır.

Tüm pozisyonlar için adaylar için ana seçim kriterleri: 

  • pozisyonun gerekliliklerine uygunluk;
  • gerekli mesleki yeterliliklere sahip olma;
  • State Corporation “Rosatom” değerlerinin desteği

Projenin bölgeye beklenen etkisi

Akkuyu santrali Türkiye için önemli bir projedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk nükleer santrali istikrarlı bir elektrik kaynağı olacak, ülkenin ve bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacak ve Akkuyu nükleer santralinin inşasına yönelik projenin tam olarak hayata geçirilmesi, ülke için yeni olan nükleer endüstrinin oluşumunu ve gelişimini başlatacaktır.

Türkiye, sektörün uzun yıllar süren gelişiminde birikmiş deneyim ve en iyi teknolojileri kazanma fırsatına sahiptir. ROSATOM, en başarılı uygulamaların ve en iyi teknolojilerin uygulanmasını sağlayan nükleer inşaat ve işletme alanında benzersiz bir deneyime sahiptir. Proje, Türk şirketlerinin inşaat ve kurulum çalışmalarına maksimum katılımını sağladığından, biriken bilgilerin tamamı doğrudan Türk uzmanlara aktarılacak ve daha sonra Türk uzmanlar, nükleer santralin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında işletilmesinde yer alacak.

Akkuyu NGS projesi Türk tedarikçiler için önemli fırsatlar sunuyor. Ön tahminlere göre, Türk tarafı Akkuyu Nükleer Santralinin inşası ile ilgili tüm işlerin% 40’ını tamamlayabilecek.

Bir nükleer enerji santralinin inşası ekonomik büyüme ve yeni işlerin yaratılması için koşullar sağlar: Bir nükleer santralin inşası sırasında 1 iş, ilgili endüstrilerde 10’dan fazla iş yaratır. Nükleer enerjinin gelişimi, bilimsel araştırma, üretim ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının büyümesine katkıda bulunur.

Şantiyeye çalışmaya gelenlerin çoğu işyerinin hemen yakınında Gülnar ilçesinde yaşayacak. Türkiye’nin diğer bölgelerinden inşaatçılar ve iş seyahatinde olanlar için (birkaç bin kişi için), altyapıya sahip geçici bir yerleşim yeri ve ek olarak, NPP personelini ailelerle (yaklaşık 4,500 kişi) barındıracak altyapıya sahip kalıcı bir yerleşim yeri inşa edilmesi planlanmaktadır.

İnşaatın en yoğun olduğu dönemde, sahada 10.000 kişiye kadar istihdam sağlanacaktır. Ve bu, nükleer santrallerin inşası ve işletilmesi için altyapı sağlayacak diğer endüstriler üzerindeki yükü hesaba katmıyor. Site bölgesinde uzmanlara barınma sağlamak için gerekli çalışmalar düzenlenmiştir. Mersin ilinde uzun süre binlerce ek istihdam yaratılacak, bölgenin altyapısı, ticaret ve otelcilik, bilimsel faaliyetler, tıp, makine mühendisliği ve tarım geliştirilecek.

Yerleşim yerleri, oteller, mağazalar, okullar ve anaokulları, tıp merkezi, banka, kültür ve spor tesisleri görünecektir.

Nükleer santral ve yerleşim yerlerinin altyapısını sağlayan tüm tesisler, Mersin ili ve çevre bölgelerin tüm ilgilenen ve kalifiye sakinleri için çalışabilecek.

İstasyonun hizmete açılması, altyapının geliştirilmesi, yeni işlerin yaratılması ve bölgenin çözücü nüfusunun artması ile Mersin ili yerel sanayilerin, hizmet sektörünün, otelcilik sektörünün gelişmesi için ek bir ivme kazanacak ve hem kalıcı ikamet hem de turist akını için giderek daha çekici hale gelecektir. …

Hükümetlerarası Anlaşma ve Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu çerçevesindeki anlaşmalar uyarınca, AKKUYU NUCLEAR JSC, Akkuyu NGS’si için işletme personelini eğitmekten sorumludur. Mart 2018’de, önde gelen ihtisas üniversitesi olan Ulusal Araştırma Nükleer Üniversitesi MEPhI’de eğitim gören Türk nükleer öğrencilerinin ilk mezuniyetleri gerçekleşti. 35 Türk genç uzman, Nükleer Santraller: Tasarım, İşletme ve Mühendislik alanında 6.5 yıllık bir kursu başarıyla tamamladı. Hepsi Rusya’da yüksek öğrenim diploması aldı ve Türkiye’deki ilk nükleer santral projesini uygulamak için AKKUYU NUCLEAR JSC tarafından işe alındı. Şirket, 2019 yılında Türkiye’den MEPhI’de yüksek uzmanlık eğitimi alan 53 genç uzmanı daha işe aldı.

Türkiye’de elektrik talebi artıyor ve nükleer enerji üretimi bir zorunluluk haline geliyor. Akkuyu Nükleer Santrali 10 yıl önce inşa edilmiş olsaydı, Türkiye doğalgaz alımından 14 milyar dolara kadar tasarruf etmiş olacaktı.

Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre Akkuyu Nükleer Santrali bugün faaliyete başlasaydı, İstanbul gibi 15 milyon nüfuslu büyük bir şehre tek başına elektrik sağlayacaktı.

Proje Geçmişi

Türkiye’nin arazisine nükleer santral kurma niyeti 1960’lı yıllara dayanmaktadır. 1995 yılında Türkiye, “Atomun Barışçıl Kullanımına İlişkin Anlaşmaları” imzalayan ilk ülkelerden biri oldu. Hemen ardından devletin bilimsel ve teknolojik gelişiminde inisiyatif alan ve personel yetiştirmeye başlayan Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu kuruldu.

Bir nükleer santral oluşturmak için ilk çalışmalar 1965’te başladı.

1974 yılında Mersin ili Gülnar ilçesindeki Akkuyu sahası ilk nükleer santralin kurulması için uygun görüldü.

1976 yılına kadar arazinin detaylı çalışmaları burada yapıldı ve bu çalışmaların sonucunda saha bir nükleer enerji santrali inşa etmek için lisans aldı.

Türkiye, mali ve siyasi nedenlerle uzun bir aradan sonra Rusya’nın nükleer teknolojideki uzun yıllara dayanan deneyimine dönmeye karar verdi.

Ülkeler ortaklaşa, Akkuyu nükleer santralinin (Türkçe’den “beyaz kuyu” / “temiz kaynak” olarak çevrilmiştir) Türkiye Cumhuriyeti’nde, Mersin ilinin Gülnar bölgesinde Akdeniz kıyısında kurulmasına karar verdiler. Rusya Federasyonu Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da buna ilişkin bir anlaşma imzalandı.

13 Aralık 2010 tarihinde AKKUYU NÜKLEER Anonim Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk Türk nükleer santralini kurma projesini uygulamak üzere tescil edildi.

Aralık 2014’te, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akkuyu NGS Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunu onayladı.

Nükleer santral açık deniz yapılarının temellerinin atılması töreni Nisan 2015’te yapıldı.

25 Haziran 2015 tarihinde, Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, AKKUYU NUCLEAR JSC’ye elektrik üretimi için ön lisans verdi.

29 Haziran 2015’te, nükleer santralin açık deniz hidrolik yapılarının tasarımı ve inşası için Türk şirketi Cengiz Inshaat ile bir sözleşme imzalandı.

Şubat 2017’de Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK, Akkuyu NGS sahasının tasarım parametrelerini onayladı.

15 Haziran 2017’de, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), AKKUYU NUCLEAR JSC’ye 15 Haziran 2066’ya (49 yıl) kadar elektrik üretmesi için bir lisans verdi.

AKKUYU NUCLEAR JSC, 20 Ekim 2017 tarihinde, nükleer santral inşaatı için ruhsat alma yolunda önemli bir aşama olan TAEK’ten sınırlı inşaat izni aldı.

10 Aralık 2017 tarihinde Akkuyu NGS sahasında OPC çerçevesinde inşaata başlamak için bir tören düzenlendi. OPC çerçevesinde, “nükleer ada” nın güvenliği ile ilgili bina ve yapılar hariç olmak üzere, nükleer santralin tüm tesislerinde inşaat ve montaj işleri yapılmaktadır. AKKUYU NUCLEAR JSC, lisans konusunda Türk tarafı ile yakın işbirliği içindedir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklam engelleme eklentinizi lütfen kaldırınız.