İŞ BAŞVURU FORMU

Cevher döküm iş başvuru formu 2020

Cevher döküm iş başvuru formu yayınladı. İlk tekerleğin üretimi 1984 yılında Cevher Döküm tesislerinde gerçekleştirildi. Bunu takiben 2003 yılında İzmir Ege Serbest Bölgesi’nde 30.000 metrekarelik bir alanda kurulan alaşım jant fabrikasında üretim devam etti. Bugün Cevher’in yıllık jant üretimi var. % 90’dan fazlası ihraç edilen iki milyon alüminyum alaşımlı jant kapasitesi, yaklaşık 22.000 metrekaresi kapalı olmak üzere 44.000 metrekarelik bir tesiste üretilmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Özenle çalışan kalifiye çalışanlarımız, bugüne kadar elde ettiğimiz başarılara ve yıllar içinde biriktirdiğimiz know-how’a büyük katkı sağladı. Bu nedenle, aldığımız her işte odak noktamız çalışanlarımızdır. İnsan Kaynakları politikamızı öncelikle çalışanlarımızın refahı ve memnuniyeti üzerine inşa ederek, yeteneklerini saygı duydukları bireysel farklılıklarında huzurlu ve güvenli bir ortamda göstermelerini teşvik ediyoruz.

Üretilen çalışan değeri içinde sürdürülebilirliği hedefleyen Cevher İnsan Kaynakları Politikasının temel amaçlarından biri, Cevher’in birlikte çalışmak için büyük beğeni toplayan bir şirket olmasıdır. Bu bağlamda, Cevher bünyesinde çalışanlarımız tarafından aşağıdaki saygı duyulan ilkeler yaşanmaktadır:

Uluslararası ve yerel çalışma standartları ile mesleki etik kurallara uyulur.
Mevzuat ve yasalar her ülkede geçerlidir ve yasal haklar bile insan kaynakları süreçleri doğrultusunda çalışan lehine uygulanmaktadır.
Ayrımcılık hoş görülmez. Din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, cinsel tercih ayrımcılığı hiçbir düzeyde zorunlu değildir. İşe alım, performans yönetimi, terfi, atama ve ücretlendirme süreçleri, ayrımcılık yasağı politikasını takip etmek amacıyla yakından takip edilmektedir.
Başarılı iş sonuçları elde etmek için ihtiyaçlar ve gereksinimler dikkate alınır.
Adalet Yasası ve çalışanların haklarının korunması esastır.
İstihdam fırsatları doğrultusunda en uygun aday seçilir ve istihdam edilir. İşe alım süreçlerinde ayrımcı olmayan politikaların sıkı bir şekilde uygulanması teşvik edilmektedir.
Tüm çalışanların kendilerine sunulan fırsatları bilmesi, sorumluluklarını kabul etmeleri ve açık ve kapsamlı bir ücretlendirme politikası ile piyasa koşullarında çeşitlendirilmeleri hedeflenmektedir.
Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri desteklenmektedir.
Performansları izlenir ve değerlendirilir, başarıları teşvik edilir ve ödüllendirilir.
Tanıtım ve yatay ilerlemelerle ilgili kariyer planları yapılır.
Ekip çalışması için motive edici ve destekleyici bir kültür oluşturulur ve sürdürülebilirliği sağlanır.
Çalışma koşullarının ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Mevzuatı ve yasal koşullara uygun olması sağlanmıştır.
Çalışanların sendika haklarına saygı duyulur.

Cevher, İnsan Kaynakları Politikasına uygun süreçlerin, sistemlerin, prosedürlerin ve uygulamaların yürütülmesine kendini adamıştır. Yürütme Kurulu öncelikle İnsan Kaynakları Politikasının uygulanmasından sorumludur. İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri ekipleri, bu politikayı yönetim ve çalışanlar tarafından içselleştirmek için eğitim ve iletişim faaliyetlerinin izlenmesini ve uygulamaların politikalara uygunluğunu izlemektedir.

İnsan Kaynakları Politikası’na uymadığı kabul edilen tüm durumlar, çalışanların bilgilendirilmesi üzerine Etik Kurul tarafından değerlendirilir.

İnsan Kaynakları Politikasında belirtilen iş ahlakı ilkelerine ek olarak, Cevher tarafından çalışmak isteyen adaylarda aranan en önemli özellikler müşteri odaklı çalışma, olumlu düşünme, bilgi ve ekip çalışması bilinci olup mevcut çalışanlar onları geliştirme faaliyetleri. Kurumun misyon ve vizyonu doğrultusunda kariyer planlaması, hedef odaklı yönetim, sürekli eğitim, performans değerlendirme, esnek organizasyon yapısı ve iç müşteri memnuniyeti ölçüm çalışmaları, çalışan bağlılığı yüksek bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla İnsan Kaynakları bünyesinde yürütülmektedir. .

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu