İŞ BAŞVURU FORMU

İsken iş başvuru formu

İsken iş başvuru formu

İsken Sugözü Santrali, Türkiye’de özel sektör tarafından inşa edilen ve işletilen ilk kömür yakıtlı elektrik santralidir. İSKEN Sugözü Santrali, uluslararası teknik standartlara uygun olarak işletilmiştir ve tesisin rekabet gücü, verimli tasarım ve yüksek kullanılabilirlik ile güvence altına alınmıştır. Böylece şebekeye güvenilir ve verimli güç sağlar (yılda 9 milyar kWh elektrik enerjisi). Ulusal şebekeye güvenilir, verimli ve rekabetçi güç sağlamanın yanı sıra, çevre koruma
  • 1210 MW (2X605) Net Kurulu Güç
  • Yakıt Olarak Yüksek Kaliteli Sert Kömür
  • 1,5 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım 
  • Bölgesel Ekonomiye Katkı
  • Güvenilir ve Çevre Dostu Enerji Üretimi
  • Kapsamlı Çevre İzleme ve Yönetim Programı

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

İSKEN, ağ güvenliği gereksinimleri dahil tüm müşteri gereksinimlerini karşılayarak elektrik enerjisi üretir. Bu işlevi yerine getirmek için temel ilkelerimiz, sürdürülebilir bir dünya için çevresel yükümlülüklerimizi yerine getirmek, enerjiyi verimli kullanmak ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.
Bu amaçla İSKEN; kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre etmekte ve sürekli iyileştirmektedir. Entegre yönetim sistemi, Sugözü Santrali’nde elektrik enerjisi üretimini ve bu üretim için gerekli tüm destek faaliyetlerini kapsamaktadır.
İSKEN’in üst yönetimi olarak;
–  tabi olduğumuz yasal düzenlemelere uymak ve uluslararası iyi uygulamaları dikkate almak,

–  Çevresel boyutları, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini değerlendirmek ve önemli çevresel etkileri ve İSG risklerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için uygun ve yeterli önlemleri almak,

–  Enerji kullanımını değerlendirin, temel enerji kullanımını izleyin ve iyileştirin,

–  Hedeflerin organizasyonu için gerekli bilgi ve kaynakları sağlamak,

–  Tasarım, tedarik, kurulum, işletme, bakım, devreye alma ve hizmetten çıkarma süreçlerinde, ileri teknolojiler ve yöntemler kullanarak, çevreyi ve çalışanlarımızı korumak, kirliliği önlemek, iklim değişikliği üzerindeki etkiyi sınırlamak, biyolojik çeşitliliği korumak ve yönetmek verimli enerji,

–  Planlanan değişikliklerin etkilerinin tüm yönlerini değerlendirmek ve yönetmek,

–  Çalışanların ve temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili karar verme süreçlerine katılmaları ve danışmanlık yapmaları için fırsatlar sağlamak, işledi.

Kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesinde tüm çalışanlarımızın katkısını ve işbirliğini destekliyoruz.

kapsam
ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ISO 50001 Enerji, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini içeren IMS, Sugözü Santrali’nde kömürden elektrik üretimini ve bunu destekleyen tüm faaliyetleri kapsamaktadır. Ankara’daki Genel Müdürlük Binası, İYS kapsamı dışındadır.

ISO 9001: 2015 Standardının aşağıdaki maddeleri, ürünün niteliği nedeniyle geçerli değildir:
•  8.3 Tasarım ve Ürün ve Hizmet Geliştirme 

•  8.5.2 Tanımlama ve İzlenebilirlik

•  8.5.5 Teslimat Sonrası Faaliyetler

•  8.6 Ürün ve Hizmetlerin Sunumu 

•  8.7 Uygun Olmayan Çıktıların Kontrolü 

Yapımcılar / tedarikçiler tarafından yapılan çalışmalar IMS’de ele alınmaktadır.

İsken iş başvuru formu için adaylar aşağıda verilen adresi kopyalayıp tarayıcılarına yapıştırabilirler.

  • www.isken.com.tr/is-basvurusu-formu.aspx

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu