Ankara Devlet Su İşleri 45 personel alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara’daki teşkilatı için destek personeli alımı yapacağını duyurdu. Aranan nitelik ve deneyime sahip kişiler için toplam 45 pozisyon açılacaktır.

Duyuruya göre, KSGM bu pozisyonları idari, teknik ve destek işlevlerinde deneyim ve beceriye sahip kişilerle doldurmak istiyor. Pozisyonlar Ankara merkezli olacak ve işe alınan personelin görevleri arasında kurumun proje ve girişimlerine idari ve lojistik destek sağlanması yer alacak.

Son başvuru tarihi 23 Ocak’tır ve Ankara Devlet Su İşleri ekibe katılmak isteyenlerin başvurularını mümkün olan en kısa sürede yapmaları önerilir. GDSHW, çeşitliliğe ve kapsayıcılığa kendini adamıştır ve gerekli niteliklere ve deneyime sahip, her türden başvuru sahibini memnuniyetle karşılar.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak. 2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. 3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak. 4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak. 6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Destek personelinin işe alınması, Ankara Devlet Su İşleri bölgedeki faaliyetlerini ve projelerini desteklemek için gerekli personele sahip olmasını sağlamak için önemli bir adımdır. Kuruluşun rekabetçi ücret ve yan haklar paketi ile büyüme ve gelişme fırsatları sunması nedeniyle, devlet hidrolik işleri alanında iş arayan bireyler için de harika bir fırsat.

Ayrıntılı gereksinimler ve nitelikler ile başvuruyla birlikte sunulması gereken gerekli belgeler için resmi kaynakları kontrol etmek, uygun olduklarından ve iyi hazırlandıklarından emin olmak için önemlidir.

  • https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/Detay/8389

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu