İŞÇİ ALIMI Konya Akşehir Belediyesi 18-50 yaş arası personel alıyor

Konya Akşehir Belediyesi 18-50 yaş arası personel alıyor

Konya Akşehir Belediyesi İŞKUR üzerinden verdiği ilan ile 4 kişilik personel alımı yapacağını ilan etti. Konya Akşehir Belediyesi 18-50 yaş arası B sınıfı ehliyet şartıyla personeli bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Konya Akşehir Belediyesi adaylardan kamu personeli seçme sınavı kpss şartı aramayacak olup genel ve özel şartları taşıyor olması yeterli olacaktır.

Açık işçi Sayısı : 4 (Dört)
Başvuru Tarihleri : 16/12/2022 -19 /12/2022
ÇALİŞMA ŞARTLARİ
Çalışma Süresi: Tam Zamanlı Süreli Çalışma Adresi: Gazi Mahallesi 30146. sokak No:6 Akşehir/KONYA

MÜRACAAT KOŞULLARİ

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 3- 50 yaşını doldurmamış olmak. 4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 5- Türk Ceza Kanununun 53’ncü maddesinde belirtilen sür€.1er geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini a. dama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

BAŞVURU GEREKLI BELGELER

Üzerinde T.C.Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi 2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf 3- Adli Sicil Belgesi 4-B sınıfı ehliyet 5- Diploma Fotokopisi

https://media.iskur.gov.tr/63491/d-users-yeliz-gultekin-desktop-sehri-beyza.pdf