KAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

Ege Üniversitesi en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapacak

Ege üniversitesi yeni yayınladığı ilan ile işçi alımı yapacak. Ege üniversitesi 2 farklı kadro için işçi alımı yapacağını belirtti. Adaylar belirtilen şartları taşıyor olması durumunda başvuru işlemlerine belirtilen şekilde geçebileceklerdir.

Ege üniversitesi yeni yayınladığı ilan ile işçi alımı yapacak. Ege üniversitesi 2 farklı kadro için işçi alımı yapacağını belirtti. Adaylar belirtilen şartları taşıyor olması durumunda başvuru işlemlerine belirtilen şekilde geçebileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

4. Askerlikle ilişiği olmamak.

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

7. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

8. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır, (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinda “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.”

10. Temizlik personeli olarak alınacak adaylar, Hastanemiz yataklı servis, poliklinik, genel alanlar, idari ofisler, bahçe alanları, tibbi atık taşıma, çevre düzenleme, taşıma, yemekhane temizlik ve mutfak alanları dahil olmak üzere görevlendirileceklerdir.

11. Başvuran adaylar Ege Üniversitesi Hastanesindeki diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ:

1. 5188 Sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak, (başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi olan) (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir)

2. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

3. 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak.

4. Kadın adaylarda en az 165 cm boyunda olmak, Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy kilo arasında +/- 10 kilo olacaktır. (Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir)

5. En az Lise mezunu olmak.

6. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

TEMİZLİK PERSONELİ

1. En az İlköğretim mezunu olmak – En fazla lise mezunu olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış, 37 yaşından gün almamış olmak.

3. 24 saat çalışan kamu kurumu olması nedeniyle nöbetli çalışmaya müsait, ulaşım sorunu bulunmamak.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 15.06.2020 tarihinde saat 10:00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Muhiddin Erel Amfisin’de yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.ege.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2. Noter kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati, ve sonuçları www.ege.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.

BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Kura sonucunda belirlenen adaylar; istenilen belgeleri Üniversitemize ibraz edeceklerdir.

2. Belge teslim tarihi ve yeri, www.ege.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.

3. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak ve yerlerine sıralamada yer alan yedek adaylar dahil edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, sözlü sınavın tarihi, saati, yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz www.ege.edu.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. Bu yüzden Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanan duyuruların adaylar tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu