KAMUKAMU İLANLARI

İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Alacak

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan
şartları taşımak,
2- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi
ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
3- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş
yaşını doldurmamış olmak.(01/01/1985 tarihinden sonra doğanlar),
4- Sınavın yapılacağı dönemde son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış
“Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP23” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı
almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 120 kişi içerisinde bulunmak
(120 inci aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına alınır).

B) SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yayınlanacak
olan sınav başvuru linki üzerinde yer alan “2020-2021 yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi
Yardımcısı Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” www.turkiye.gov.tr internet adresi
üzerinden e-Devlet şifresi ile 02-06 Kasım 2020 tarihleri arasında erişip, elektronik ortamda
doldurarak müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile
ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr
hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez
Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebileceklerdir.
3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir
şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet”
butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 06 Kasım
2020 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna
basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.
4- Giriş(sözlü) sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yükseköğretim
Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya Yükseköğretim
Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların başvuru formunda ilgili kutucuğu
işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan
adayların onaylı diploma örneğini veya www.turkiye.gov.tr adresinden temin edilen
mezuniyet belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

İlan detayları için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu