KAMU İLANLARI

MAPEG 7 müfettiş yardımcısı alımı yapacak

MAPEG 7 müfettiş yardımcısı alımı yapacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Teftiş Kurulu Başkanlığında bulunan 7 (yedi)
adet Müfettiş Yardımcısı (İdari) kadrosuna atama yapılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile personel
alınacaktır.

I – Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılabilme Koşulları:
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
(1) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı, (KPSS)
sonucunda P – 48 puan türünden en az 75 puan almak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı
140 kişi içerisinde bulunmak. (140’ncı adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
(3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak. (01.01.1985 tarihinden sonra doğanlar.)
(4) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme
fakülteleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
(5) Sağlık durumu, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak.
II – Sınava Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:
(1) Adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu yüksek öğretim kurumu ve
gerekli diğer bilgilerin bulunduğu sınav başvuru formu (Formda belirtilen adres, ikametgah beyanı yerine
geçecek olup, adaylara yapılacak bütün yazılı tebligatlar bu formda beyan edilen adrese yapılacaktır.).
(2) Aday başvuru dilekçesi.
(3) Son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf. (bir adedi sınav başvuru formuna
yapıştırılacak.)
(4) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesi.
(5)Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,
(6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Başkanlıkça onaylı örneği
(Belgenin aslı ile şahsen müracaat edilmesi halinde Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, bir örneği tasdik
edilerek, aslı iade edilecektir.) (Eğitimi yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı
veya onaylı örneği.), e–Devlet üzerinden alınmış “Yükseköğretim Mezun Belgesi” de geçerli kabul
edilecektir.
(7) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
(8)Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,
(9) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev
yapmaya elverişli olduklarına dair yazılı beyanı,
(10) Adayın kendi el yazısıyla doldurulmuş özgeçmiş formu,
Başvurusu kabul edilip, isimleri giriş sınavına katılacaklar arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı
beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

III – Başvuru Şekli ve Yeri :
Sınava giriş şartlarına ve konularına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren sınav başvuru formu ve diğer
beyan formları, MAPEG Teftiş Kurulu Başkanlığından veya www.mapeg.gov.tr internet adresinden temin
edilebilir. Giriş sınavına katılmak için başvurular 29/06/2020 tarihinde başlayacaktır. Sınava katılabilmek
için isteklilerin müracaat formunda belirtilen belgelerle birlikte en geç 10/07/2020 günü mesai bitimine
kadar (saat : 17.00); Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Mevlana Bulvarı
no:76 06560 Beştepe/Yenimahalle/ANKARA adresine elden (şahsen) veya posta ile başvurmaları
gerekmektedir. Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı
bu tarih ve saatten sonra ulaşan başvurular ile eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.

IV – Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Aday Belgesi (Sınav Giriş Belgesi):
“Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi”, 20.07.2020 tarihinde
(www.mapeg.gov.tr.) internet adresinden ilan edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş
belgeleri 29.07.2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin (aday.ankara.edu.tr.) web
adresinde yayınlanacaktır.

İlan detayları için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu