KAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

Ogm en az ilköğretim mezunu 390 işçi alımı yapacak

Orman genel müdürlüğü en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapacağını belirtti. Ogm farklı iller üzerinden alım yapacağını belirtmiş olup genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuru yapabileceği de belirtilmiştir. Ogm işçi alımı ilanından yararlanmak isteyen adaylar ilan detaylarına ve alınacak bölgelere haberimiz üzerinden ulaşabilirler.

Orman genel müdürlüğü en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapacağını belirtti. Ogm farklı iller üzerinden alım yapacağını belirtmiş olup genel ve özel şartları taşıyan adayların başvuru yapabileceği de belirtilmiştir. Ogm işçi alımı ilanından yararlanmak isteyen adaylar ilan detaylarına ve alınacak bölgelere haberimiz üzerinden ulaşabilirler.

Orman genel müdürlüğü geçici işçi alımı şartları nedir?

-Geçici işçi Adaylarının Türkiye vatandaşı olması,

-Ogm bünyesinde yer almak isteyen adaylar 18 yaşını tamamlamış olması,

-Geçici işçi alımı ilanına başvuru yapacak olan adayların Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

-Adayların askerlik ile ilgisinin olmaması ( tecilli, muaf veya yapmış olması, )

-Başvuru tarihinin son günü itibari ile talep edilmiş öğrenim durumunu ve özel şartları taşıyor olmak,

-Adayların herhangi sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, emeklilik ya da malullük aylığı almıyor olması,

-Belirtilen ilde ikamet ediyor olması,

-İŞKUR tarafından belirlenen adayların listesi ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet sitesinden ilan edilecektir.

Geçici işçi alımı özel şartlar nedir?

-En az ilköğretim mezunu olmak,
-Başvuru tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak,
-Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak. (Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler

1- Öğrenim belgesi,

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı. (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.)

Adaylar, yukarıda istenilen belgelerin örneklerini ilgili Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecek tarihlerde sözlü ve uygulamalı sınav öncesi teslim edeceklerdir. Yukarıda istenilen belgeleri getirmeyen veya eksik getiren adaylar sözlü ve uygulamalı sınava alınmayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav yeri, tarihi ve saati ilgili Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde duyurulacak olup ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İstihdam edilecek işçiler 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak görev yapacak olup deneme süreleri 2 aydır.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Aşağıda yer alan tabloda istihdam edilecek geçici işçilerin alım dağılımı gösterilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu