KAMU

2021 Hakim Maaşları hesaplama robotu yayında

Hakim maaşları 2021 hesaplama robotu yayında. Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana branşa ayrılan hâkimlik mesleği, adli adalet açısından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı tarafından seçilmektedir. Başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterli yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla idari yargı seçilmektedir.

Hakim maaşları 2021 hesaplama robotu

İslam hukuku ceza uygulamalarında asıl olarak şeriat hakimdir. Toplumda kişilere yönelik suçlarda diyet, had ve kısas cezaları öngörülmüştür. Geriye kalan diğer suçlarda ise siyaset cezaları ile tüm cezaların takdiri Sultan’a bırakılmıştır. Yagılamalarda esas kural koyucu ise Allah’tır. Ayrıca Kadı’lar Sultan’ın vekil ve yardımcısı olarak görev yapmaktaydılar. Vezir ve Vali’lerde ceza işlerinde Sultan adına çalışmaktaydılar.[1]

Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana branşa ayrılan hâkimlik mesleği, adli adalet açısından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı tarafından seçilmektedir. Başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterli yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla idari yargı seçilmektedir. Hakim olabilmek için Adalet Bakanlığınca yapılacak yazılı sınavda mülakata hak kazanılması ve ardından mülakatta başarılı olunması gerekir. [2] Yazılı sınav ve mülakat hakimi adaylarına Türkiye Adalet Akademisi ve mahkemede şartlı tahliyelerini başarıyla tamamlamaları durumunda verilir. Yargıtay ve Danıştay üyeleri genel kurulca kendi aralarında gizli oyla seçilir. Sayıştay da kendi aralarında gizli oyla seçilir. Anayasa Mahkemesi hâkim üyeleri, Cumhurbaşkanı, iki asıl ve iki yedek üye Yargıtay tarafından, iki asıl ve bir yedek üye Danıştay, bir asıl üye Askeri Yargıtay, Askerlik Yüksek İdare Mahkemesi ve Sayıştay Genel Kurulu Başkan ve üyeleri arasında üye tamsayısının salt çoğunluğu ile. her pozisyon için üç adaydan gösterecekler; ve Yüksek Öğretim Kurumları’nın üyesi olmayan öğretim üyeleri arasından Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gösterilecek üç aday arasından bir asıl üye; üst düzey yöneticiler ve avukatlar arasından üç asil ve bir yedek üye seçer. Buna göre Cumhurbaşkanı, her durumda Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi üyelerini seçer. Ancak bazı yetkililer (Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay, Yüksek Öğretim Kurulu) 11 üyeden 8’i için başkan için üç aday gösterir ve cumhurbaşkanı bu adaylar Anayasa Mahkemesi üyesi olarak. Burada aday gösterme yetkisinin çok önemli bir otorite olduğu ortaya çıkıyor. Başkan, 11 üyeden 3’ünü doğrudan belirli koşulları sağlayanlar arasından seçer.

Hakim maaşları 2021 yılı hesaplamalarınızı yaparken tüm ilgili alanları detaylı olarak doldurmanız gerekmektedir. Hakim maaşları 2021 hesaplaması için Tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu