KAMUKAMU İLANLARI

EPDK enerji uzman yardımcısı alacak

SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı
genel şartları taşımak,
b) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü (01/01/2020) itibarıyla otuz beş yaşını
doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir),
c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavından (2019 ve 2020 yılında yapılan KPSS), (V) inci maddede yer alan tabloda
belirtilen puan türlerinden asgari 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan
usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,
ç) En az dört yıl süreli eğitim veren ve (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen fakülte veya ilgili
bölümler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından bu fakülte veya ilgili bölümlere denkliği onaylanmış yurt içi
ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
II) BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş sınavı başvuru tarihleri: 09-16 Kasım 2020
III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavına başvuru;
Son başvuru tarihi olan 16 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 23:59‘a kadar Kurum
https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini
((V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen fakülte veya ilgili bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış fakülte veya okullardan mezun olanların ayrıca denklik belgesini) elektronik ortamda
taratıp başvuru formuna eklemeleri zorunludur. Denklik belgesi olmayanların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
Kurum https://www.epdk.gov.tr internet adresinde yayımlanan “Başvuru Formu” doldurulmak
suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan,
başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(V) inci maddedeki tabloda yer alan kontenjanların 4 (dört) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan
nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en yüksek puanı
alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit
edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana ait KPSS puan türü itibarıyla, en
son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

İlan detayları için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu