KAMU

Ptt muamması sürüyor! Uzun süredir yayınlanmayan “PTT personel alımı” ilanı

Ptt bünyesinde personel olarak görev almak isteyen adayların merakla beklediği ptt personel alımı muamması devam ediyor. En son iki sene önce sözleşmeli personel alımına çıkmış olan Ptt yeni ilan yıl sonuna gelmemize rağmen yayınlanmadı. Ptt tarafından herhangi bir açıklama da bulunmamaktadır. Ptt’de görev almak isteyen adayların sesi olmak için kamu365 olarak haberimizi yayınlıyoruz.

PTT 2 YILDIR PERSONEL ALIMI YAPIYOR!

En son 2018 senesinde sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştiren ve 5 bin personel alımı yapmış olan PTT 2 seneye yakındır yeni ilan yayınlamıyor. 2018 yılında sözleşmeli olarak yayınlanan ilanda ise alınan kadrolar mühendis, gişe ve büro görevlisi, mimar, avukat, uzman yardımcısı gibi kadrolar için alım gerçekleştirmişti.

SON İLANIN BAŞVURU ŞARTLARI NEYDİ?

GENEL ŞARTLAR
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.
En son Mayıs 2018 yılında yayınlanmış olan ilanın genel şartları ise yukarıda verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu