KAMU

Savunma sanayi başkanlığı uzman yardımcısı alacak

Sınav Başvuru Şartları
(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımaları,
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya
yurt dışındaki öğrenim bölümlerinden mezun olmaları,
c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmaları (01.01.1985 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç) 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1 puan
türünden 85 (seksen beş) ve üzeri puan almış olmaları,
d) 01.11.2018 tarihinden sonra yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)
veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 80 (seksen)
puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup YDS/e-YDS sınavlarına denkliği
kabul edilen yabancı dil sınav puanına sahip olmaları,
e) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları),

ilan tam metni için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu