KAMU

Tapu ve kadastro sözleşmeli personel alımı yapacak

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının
(A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
3) 2018 yılı KPSS-P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış
olmak,
4) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1) Başvurular 12/10/2020 – 19/10/2020 tarihleri arasında
(https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet
adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama
aktarılacaktır. Kurum tarafından talep edilmesi halinde evrakların fiziki olarak
ibraz edilmesi gerekecektir.
2 / 2
2) Adayların, mezun oldukları ön lisans programına uygun pozisyonlara başvuru
yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
3) Adaylar sadece bir unvan (pozisyon) için başvuru yapabilecektir.

İlan tam metni için tıklayın

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu