KAMUKAMU İLANLARI

Tarım ve orman bakanlığı 53 personel alacak

Tarım ve orman bakanlığı 53 personel alacak

GENEL AÇIKLAMA
1- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz 2018, 7 Ekim
2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Bakanlığımız taşra
teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (il/ilçe/kuruluşlarda) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli pozisyona personel alınacaktır.
2- Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM internet sayfasında ilan edilmesini müteakip, adayların
yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenilecek
belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Tarım ve Orman Bakanlığının internet sayfasında
(www.tarimorman.gov.tr/pergem) ilan edilecektir.
3- ÖSYM tarafından yerleştirilenlere, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayrıca göreve başlama
işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
4- Tercihler yapılmadan önce, aşağıdaki koşulların dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1- İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1*,4,5,6 ve 7 nci
bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesindeki şartları da taşımaları
gerekmektedir.
* Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmıyacağı
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’nin geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.
2- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve
başlatılmayacaktır.
3- Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
aranan nitelik ve şartları taşıdığı hâlde istenen belgeleri süresi içerisinde getiremeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.

ilan tam metni için tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu