Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Kıyı Emniyeti 11 personel alacak

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – 11 KİŞİLİK PERSONEL ALIM İLANI
MESLEK ÜNVANI : KILAVUZ KAPTAN
ADEDİ : 7
TAHSİLİ : Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak.

ARANILAN DİĞER ŞARTLAR:
•    Türk vatandaşı olmak,
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
•    Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak,
•    5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
•    5237 sayılı Kanunun 188 inci, 190 ıncı ve 191 inci maddelerindeki suçlardan dolayı hakkında verilmiş bir mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri kararı bulunmamak,
•    10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde geçerli Kılavuz Kaptan yeterliliğine sahip olmak.
•    10.02.2018 tarih ve 30328 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği çerçevesinde Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

AÇIKLAMA            :
•    Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
•    Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
•    Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•    Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
•    Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

MESLEK ÜNVANI : TAHLİSİYECİ-ŞOFÖR
ADEDİ : 2
TAHSİLİ : Ön lisans mezunu olmak.
ARANILAN DİĞER ŞARTLAR:

•    Geçerliliği devam eden en az Gemici veya Yağcı gemiadamı yeterlilik belgelerinden birine sahip olmak.
•    En az CE sürücü ehliyetine sahip olmak.
•    Yüzme bilmek. (Yüzme bilinip bilinmediği uygulamalı olarak test edilecektir.)
•    Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.
•    İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

AÇIKLAMA    :
•    Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
•    Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan adaylar hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
•    Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•    Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
•    Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

MESLEK ÜNVANI: BÜRO PERSONELİ (MEMUR)
ADEDİ : 2
TAHSİLİ : Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Finans Matematiği, Finans ve Bankacılık, Finans ve Muhasebe, Finansal Ekonometri, Finans-Sigorta, İktisat, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, İşletme/İşletmecilik, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Ekonomisi, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Maliye, Maliye-Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe-Finansman, Uluslararası Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Uluslararası Finans, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.

ARANILAN DİĞER ŞARTLAR:
•    Analitik düşünebilmek, çözüm odaklı olmak ve sorumluluk alabilmek.
•    MS Office programlarını bilmek.
•    İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.
AÇIKLAMA
•    Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 3 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.
•    09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kurumdan İşçi Talebinde Bulunma” başlıklı 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrası kapsamında il düzeyinde (İSTANBUL) karşılanacaktır.
•    Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.
•    Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•    Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.
•    Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.
•    Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan adaylar İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.
•    Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.