Ana Sayfa Arama
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alımı yapacak

Konya Su ve Kanalizasyon

Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alımı yapacağını açıkladı. Memur ve mühendis kadroları için iş ilanı yayınlamış olan Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi adaylardan KPSS puan şartı aramaktadır. Adayların en az KPSS’den 75 puan almış olması istenmektedir. Genel ve özel şartlara haiz olan adaylar Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi personel alımı ilanına belirtilen tarihler içerisinde başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Konya su ve kanalizasyon personel alımı için; İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
• Türk vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Konya su ve kanalizasyon personel alımı için; Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;Adaylar, başvuruda istenilen belgeler ile 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (KOSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56 Selçuklu / KONYA adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)
• Elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüz https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.