MAAŞ BİLGİSİ

İçişleri Bakanlığı 2021 şehir plancısı maaşları ne kadar? Şehir plancısı ne iş yapar?

İçişleri Bakanlığı 2021 yılı için şehir plancısı alımı yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sözleşmeli personel alımı kılavuzunda şehir plancısı maaşları hakkında da bilgiler verildi. 2021 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev alan şehir plancısı maaşları ne kadar, şehir plancısı başvuru şartları nedir ve şehir plancısı ne iş yapar?

2021 Şehir plancısı maaşları ne kadar?

a) 5 yıldan az olanlar – 5.812,65
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar – 5.944,72
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar – 6.076,71
d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar – 6.208,84
e) 20 Yıldan Fazla Olanlar – 6.373,86

Şehir plancısı olma şartları nedir?

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak. Genel şartlar ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak, (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, (ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Şehir plancısı ne iş yapar?

Bir şehrin yapısal olarak düzenini ve planlı olarak gelişmesini sağlamak gibi öneri ve proje oluşturma işlemini gerçekleştiren personeldir. Öneri verirken şehri etkileyecek olan bütük mekansal, tekniksel ve sosyal faktörlere dikkat etmesi gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu