MAAŞ BİLGİSİ

İçişleri Bakanlığı avukat maaşları 2021 ne kadar?

İçişleri Bakanlığı yeni verdiği ilan neticesinde bünyesinde görevlendirmek üzere avukat alımı yapacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı avukat alım ilanı için adayların genel ve özel şartları taşıması halinde iş başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi. İçişleri Bakanlığı avukat maaşları 2021 hakkında da yayınladığı resmi kılavuzda bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı avukat maaşları 2021 ne kadar?

İçişleri Bakanlığı avukat maaşları 2021 ne kadar?

AVUKAT
a) 5 yıldan az olanlar – 5.310,51
b) 5 Yıldan 10 Yıla Kadar Olanlar – 5.442,83
c) 10 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar – 5.565,10
d) 15 Yıldan 20 Yıla Kadar Olanlar – 5.697,18
e) 20 Yıldan Fazla Olanlar – 5.862,18

İçişleri bakanlığında avukat olmak için aranan özel şartlar nedir?

1-AVUKAT : a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak, b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatına sahip olmak.  Başvuruda; Avukat pozisyonuna başvuracak adayların barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.

Avukat olabilmek için genel şartlar nedir?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak, (a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, (b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, (c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, (ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu