Kamu Haber

MEB Teşkilat Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığına dönüştürüldü.

Milli Eğitim Bakanlığının Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ve Millî Eğitim Bakanlığının Yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre, Bakanlığa bağlı “Rehberlik ve Denetleme Başkanlığı”, “Denetim Kurulu Başkanlığına” dönüştürülmüştür.

Denetim Kurulu, Bakanlık denetiminde veya Bakanlık kontrolü ile gözetim ve denetim, ilgili birimlerle, süreçlerle ve mevzuat sonuçlarıyla, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflerle, performans kriterleriyle işbirliği içinde ve kalite standartlarına göre analiz yapmak, karşılaştırmak ve Değerlendirmek, değerlendirmek, kanıtlara dayanmak ve elde edilen sonuçların raporlanarak ilgili birimler ve şahıslara iletilmesinden sorumlu olmak.

Herhangi bir kuruluşun faaliyetleri ve operasyonları, usulsüzlük engelleyici, serbest bırakan bir eğitmen ve rehberlik yaklaşımları ile ilgili olarak Bakanlık Teşkilâtı ve Bakanlık bünyesinde Kurulun görev ve yetkileri bağlamında anlama, kontrolün ön planda olduğu Kurul. Bakanlık, denetim ve soruşturma çalışmaları ve işlemleri, eğitim müfettişleri vasıtasıyla müfettişler tarafından yürütülecektir.

İl ve ilçelerin örgün ve yaygın eğitim kurumları, Milli Eğitim Müdürlüğünün, araştırma ve inceleme hizmetleri denetiminde eğitim bakanlığı vasıtasıyla işbaşı eğitimi, gözetim, değerlendirme, analiz ve yürütülmesine ilişkin rehberlik görevleri arasındadır.

Denetim Kurulu, başkan, bölüm başkanları ve denetçilerini görevlendirmek ve Eğitim Bakanlığına görev, yetki ve sorumluluklar, atama, atama, terfi, çalışma usul ve esasları konusunda yardımcı olmak; Eğitim müfettişlerinin ve asistanlarının niteliklerini, rekabet ve yeterlik sınavlarını, eğitimlerini ve eğitim merkezleri arasında geçiş yapmak.

Ayrıca, personel görevleri, çalışma usûl ve esasları, denetlenen kişilerin sorumlulukları ve yükümlülükleri, Bakanlık Müfettişliği müfettişliği görevlileri ile yapılan görüşmeler sonucunda yapılacak atamalarla ilgili Teftiş Kurulu yapacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir