Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KPSS 70 memur alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na 7 Müfettiş Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacağını duyurdu. Sınav yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu, belediyenin politika ve prosedürlerine uyulmasını sağlamaktan ve gerekli inceleme ve denetimleri yapmaktan sorumludur. Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak çalışmak, bireylere yerel yönetimler hakkında bilgi edinme ve kamu hizmetinde değerli deneyimler kazanma fırsatı sağlayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:
2.1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla KPSSP48 puan türünden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puana sahip olup başvuranlar arasında yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde yer almak (son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).
2.2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2.3. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.).
2.4. Eğitim süresi en az dört yıl olan; İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, Hukuk Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
2.5. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgisi olmamak.
2.6. Görevini devamlı yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak (Sınava başvuran adayların bu koşulu sağladığı kabul edilecek olup yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu istenecektir.).
2.7. Bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak.
2.8. Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz olmak.
2.9. Süresi içerisinde başvuru yapmak.

Pozisyonlar için aranan şartlar ve nitelikler ile başvuru süreci de dahil olmak üzere giriş sınavına ilişkin detaylar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek. Nitelikli tüm adayları bu pozisyonlara başvurmaya ve Teftiş Kurulu’ndaki ekibe katılmaya davet ediyoruz. Bu, toplumda bir fark oluşturmak ve belediyenin başarısına katkıda bulunmak için eşsiz bir fırsattır.

İlan detayı için tıklayın

Başa dön tuşu