Konya Büyükşehir Belediyesi en az 75 KPSS ile memur alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19-23 aralık tarihleri arasında memur alımı için başvuru kabul edeceğini ilan etti. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur olarak görevde bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarını haberimiz üzerinden inceleyerek iş başvuru aşamasına belirtilen tarihlerde geçebilirsiniz.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ikamet şartı olmaksızın 144 memur alımı yapacağını açıkladı. İlanlara başvuru bilgileri için yazımıza bakınız. Konya Belediyesi memur alımı yapacak. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda memur alımı yapılacağı belirtildi. KPSS puanı ile memur alımı yapılırken ikamet şartı aranmadığı öğrenildi. Memur, mühendis ve tekniker alımı yapılacağı belirtildi.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

●    Türk vatandaşı olmak,
●    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
●    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
●    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

●    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

●    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

●    İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 ve KPSS P93 puanını almış olmak,

●    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

●    İngilizce YDS’de en az (C) veya (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU

Memur alımı başvuruları 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak.

Kaynak
dddd

İlgili haberler

Başa dön tuşu