Türkiye Taşkömürü ( TTK ) 215 memur, mühendis, anbar memuru alacak

Türkiye Taşkömürü ( TTK ) memur, mühendis, anbar memuru alacak

Türkiye taşkömürü kurumu şu anda ekibe dahil etmek için yetenekli ve motive bireyler arıyor. Bu personel alımı ilanı adaylar için hem kariyerini yükseltme, hem de kurumun büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için bulunmaz bir fırsattır.

Türk taş kömürü kurumunun bir üyesi olarak, taş kömürünün aranması, çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili çeşitli görevlerden sorumlu olacaksınız. Bu, jeoteknik araştırmaların yürütülmesini, jeolojik verilerin analiz edilmesini ve madencilik operasyonlarının güvenlik ve çevre düzenlemelerine uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını içerecektir.

Teknik uzmanlığınıza ek olarak, profesyonellerden oluşan bir ekiple yakın bir şekilde çalışacağınız ve çeşitli geçmişlere sahip paydaşlarla etkileşim kuracağınız için güçlü iletişim ve liderlik becerilerine sahip olmanız da beklenecektir.

Bu pozisyon için değerlendirilmek üzere, adayların ilgili bir alanda lisans derecesine ve taş kömürü endüstrisinde en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekir. İngilizce akıcılığı da gereklidir.

Tercih tarihleri belli oldu

https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden tercih yapılacaktır. Bu heyecan verici fırsatla ilgileniyorsanız, başvurmak için beklemeyin! Son tercih tarihi 28 Aralık, bu nedenle özgeçmişinizi ve niteliklerinizi ve deneyiminizi özetleyen bir ön yazıyı mümkün olan en kısa sürede Türk taş kömürü kurumuna teslim ettiğinizden emin olun. Başvurunuzu almayı ve sizi bu önemli rol için değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

TKK personel alımı genel şartları

  • Türk vatandaşlığı (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesine göre bu kılavuzda yer alan kadro ve kadrolara Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğü’nde kayıtlı olan adaylar başvuruda bulunamazlar).
  • En az 18 yaşını doldurmuş olmak (Meslek veya sanat okullarından mezun olanlar, en az 15 yaşında olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti Kanununun 12 nci maddesine göre reşit olma kararı almaları halinde memurluğa atanabilirler.) Medeni Kanun; hukuki kıdem kararının seçim süreci sonunda alınmış olması gerekir).
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • KPSS’ye girmiş ve puan almış olmak,

Ülkenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, gasp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suçtan doğan malvarlıklarının aklanması veya kaçakçılık (kaçakçılık) taksir suçları, affa ermiş Devletin kişiliğine karşı suçlar ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki pozisyonlar için tüketim kaçakçılığı); 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik hizmet şartına haiz olmak (Halihazırda askerlik yapmakta olan adaylar da başvurabilir, ancak devamsız veya başka bir şekilde devam edemeyen adaylar başvurmamalıdır. )

Pozisyonlar için görevlerinin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek bir akıl hastalığı bulunmamak (Hangi görevlerin sürekli yapılması gerektiğine ve hangi akıl hastalıklarının buna engel olacağına ilgili kurumlar resmi sağlık kurullarından alınacak raporlara göre karar verirler)

Kamu İktisadi Teşebbüslerindeki görevlerin yerine getirilmesine engel teşkil edecek bedensel veya ruhsal hastalığı bulunmamak (Hangi görevlerin yapılması gerektiğine ve hangi bedensel veya ruhsal engelin bulunacağına resmi makamlardan alınacak raporlara göre ilgili kurumlarca karar verilir. sağlık komiteleri) ve tercih edilen personel veya pozisyonlar için diğer başvuru koşullarını yerine getirmek.

Başa dön tuşu