Nüfus Müdürü maaşları 2021 ne kadar? Nüfus müdürü maaşı nasıl hesaplanır?

Nüfus Müdürü maaşları 2021 ne kadar? Nüfus müdürü maaşı nasıl hesaplanır?
17 Ocak 2021 - 14:58
Nüfus Müdürü maaşları 2021 yılında ne kadar olacak diye merak eden kişiler için makalemiz üzerinden Nüfus Müdürü maaşları 2021 hesaplama robotu, Nüfus Müdürü kimdir, Nüfus Müdürünin görevleri nelerdir ve nasıl Nüfus Müdürü olunur gibi bilgileri aktaracağız. Nüfus Müdürü maaşı 2021 hesaplaması yapılırken hesaplama yapacak kişinin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hususlara dikkat ederek hesaplamalarını yapması gerekmektedir. Peki 2021 Nüfus Müdürü maaşı hesaplaması nereden yapılır?

Nüfus Müdürü maaşı 2021 hesaplaması nereden yapılır?


Nüfus Müdürü maaşları 2021 hesaplaması aşağıda verilen adres üzerinden gerçekleştirilecektir. Hesaplama yapacak olan kişiler ilgili adrese giderek Nüfus Müdürü 2021 maaş hesaplamalarını yapabilirler. Nüfus Müdürü maaşları 2021 hesaplaması yapılırken robotta yer alan kısımlar doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Nüfus Müdürü maaşı hesaplaması yapılırken istenen bazı bilgiler ise; evlilik durumu, çocuk durumu, sendika üyeliği, hizmet süresi, Nüfus Müdürüliğe başlama tarihi, Nüfus Müdürülik yaptığı bölge gibi bilgiler aranmaktadır.

Nüfus müdürü maaşı 2021 hesaplaması için tıklayın
İlçe Nüfus Müdürlüğü

İlçe nüfus müdürlüğü, nüfus müdürünün yönetiminde yeteri kadar şef ve memurdan oluşur.


İlçe Nüfus Müdürlüğünün Görevleri


İlçe nüfus müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık, evlendirme ve adrese ilişkin işlemleri mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,

b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yıl sonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

ç) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malûl olan evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,

d) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda belirlenen esaslara göre kayıt örneği ve yerleşim yeri belgesi veya bilgi vermek,

e) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,

f) Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,

g) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,

ğ) Nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı ve  mavi kart düzenlemek,

h) Nüfus müdürlüğüne gönderilen ödeneklerin kullanılması, tahakkuku ve taşınır iş ve işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

ı) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

j) Pasaport ve Sürücü Belgesi düzenlemek.


İlçe Nüfus Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

 
İlçe nüfus müdürünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Hizmetlerin yasalara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulmasını, güncelliğini ve muhafaza edilmesini sağlamak, tutanak ve dayanak belgelerini onaylamak,

c) İlçe nüfus müdürlüğünü temsilen mahkemelerde bulunmak veya yerine bir memuru görevlendirmek,

ç) Memurlar arasında işbölümü yapmak, çalışmalarını izlemek ve denetlemek,

d) Denetim raporlarını değerlendirmek ve gereğini yapmak,

e) Kendisine bağlı personelin atanmasına ilişkin tekliflerde bulunmak,

f) Personele yetkisi içindeki disiplin cezasını vermek, daha ağır cezalar ile taltif ve takdirname için teklifte bulunmak,

g) Personelin özlük işlem dosyalarını tutmak.

ğ) İdari para cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

h) Tahakkuk, ayniyat ve diğer işleri yapmak.

ı) Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinde Kaymakamın danışmanlığını yapmak,

i) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.


İlçelerde ilçe idare şube başkanı olan ilçe nüfus müdürü, biriminin genel idaresinden ve denetlenmesinden, nüfus, vatandaşlık, evlendirme ve adrese ilişkin işlemlerin mevzuata uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesinden, haberleşmelerin ve kendisine verilen görevlerin zamanında, verimli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesinden ve nüfus kütüklerinin düzgün bir şekilde tutulup muhafaza edilmesinden, nüfus memurlarının her hangi bir sebeple vazife yapamadıkları veya görev başında olmadıkları zamanlarda bunlara ait işlerin yapılmasından merkez ilçelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürüne, diğer ilçelerde kaymakama karşı sorumludur.