GÜNDEMKAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

262 KPSS’siz işçi alımı yapılacak

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere sürekli işçi statüsünde temizlik görevlisi ve bahçıvan gerçekleştireceğini belirtmiştir. Yargıtay Başkanlığı bu iş kadro için toplamda 262 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini belirtmiştir. Yargıtay Başkanlığı temizlik görevlisi ve bahçıvan kadrosu için yapacağı işçi alımlarınını KPSS şartsız olarak gerçekleştireceğini belirtmiştir

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere sürekli işçi statüsünde temizlik görevlisi ve bahçıvan gerçekleştireceğini belirtmiştir.  Yargıtay Başkanlığı  bu iş kadro için toplamda 262 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini belirtmiştir. Yargıtay Başkanlığı temizlik görevlisi ve bahçıvan kadrosu için yapacağı işçi alımlarınını KPSS şartsız olarak gerçekleştireceğini  belirtmiştir

Temizlik Görevlisi 249 En az ilköğretim mezunu olmak, Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, Belirsiz süreli (daimi) Normal Yargıtay Başkanlığı

(Bahçıvan – Peyzaj Bahçıvanı 13 En az meslek liselerinin; peyzaj bölümü mezunu
olmak veya lise mezunu olup, bahçecilik/çiçek düzenlemeciliği dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya Meslek Yüksekokullarının; Peyzaj ve Süs Bitkileri bölümünden mezun olmak, Sınav başvurusunun son günü
itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak, 3-Mesleği ile ilgili en az 1 yıl deneyimi olmak Belirsiz süreli (daimi) Normal Yargıtay Başkanlığı

BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Kamu haklarından mahrum olmamak,
3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,
4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,
8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak,
10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak

Temizlik görevlisi ve bahçıvan ilan tam metni için tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu