KAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

4 kurum 2021 yılı için personel memur alacak

2021 yılı için 4 kurum ilan yayınladı. Farklı il ve kadrolara personel alımı yapılacağı açıklandı. 2021 yılı için personel alımı yapacak olan kurumlar arasında ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, jandarma genel müdürlüğü, sağlık enstitüsü ve adalet bakanlığı yer alıyor. 4 kurum alımları KPSS puanı ile gerçekleştirecek olup genel şartların yanı sıra ise özel şartları da eğer varsa taşımanız gerekmektedir.

2021 yılı için 4 kurum ilan yayınladı. Farklı il ve kadrolara personel alımı yapılacağı açıklandı. 2021 yılı için personel alımı yapacak olan kurumlar arasında ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü, jandarma genel müdürlüğü, sağlık enstitüsü ve adalet bakanlığı yer alıyor. 4 kurum alımları KPSS puanı ile gerçekleştirecek olup genel şartların yanı sıra ise özel şartları da eğer varsa taşımanız gerekmektedir.

CTE 160 PERSONEL ALIMI

Genel şartlar nedir? Ceza ve tevkifevleri genel müdürlüğü kadrolu personeli alımı ilanına başvuru sağlamak isteyen adayların Türkiye vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun bulunmaması, ilanda belirtilen suçlardan dolayı ceza almamış olması, askerlik ile ilişkisinin olmaması, kurum tarafından yapılacak olan güvenlik soruşturmasından olumlu olarak geçmek, kamu personeli seçme sınavından en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca adayların genel şartların yanı sıra özel şartları da taşıyor olması gerekmektedir. Peki özel şartlar nedir? Özel şartlar nedir? Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) c) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak.

ADALET BAKANLIĞI KPSS 70 PERSONEL ALIMI ( KORUMA GÜVENLİK )

Genel Şartlar a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince Güvenlik soruşturması olumlu olmak, c) Lisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak. d) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağınagelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. Özel Şartlar a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip olmak, c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak, e) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

SAĞLIK ENSTİTÜ KPSS 60 PERSONEL ALIMI

GENEL ŞARTLAR 1.Türk vatandaşı olmak, 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtil en süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 4. Askerlik durumu itibariyle; a) Askerlikle ilgisi bulunmamak, b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

JANDARMA KPSS 60 PERSONEL ALIMI

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak. c. Müracaat tarihi [(internetten yapılan başvurunun son günü (15 Ocak 2021)] itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak. ç. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. d. Kamu haklarından yoksun bulunmamak. e. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak, f. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak. g. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, ğ. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmamak, h. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak. ı. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlerde çalışıyor olmamak. i. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre “Devlet Memuru Adayı Olur” kararlı sağlık raporu almış olmak. j. 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak ve Tablo1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak. k. Avukat unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen Avukatlık Ruhsatnamesine Sahip Olmak.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu