KAMU İLANLARIPERSONEL ALIMI

81 koruma ve güvenlik alınacak

81 koruma ve güvenlik alınacak

GENEL ŞARTLAR:
1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış
olmak.
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
4) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
5) Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere,
sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1
yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde
yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

1) Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de
sona erecektir.
2) Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak
“Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik
kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için)
sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir.
4) Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan
başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
5) İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren
işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük
Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Detaylar için tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu