AFAD 80 memur personel alımı yapıyor! Lise, Önlisans ve Lisans

AFAD memur alımı yapıyor

Afet ve acil durum yönetmeliği AFAD şu anda ekibine katılması için 100 kalifiye profesyoneli işe almak istiyor. Mevcut pozisyonlar teknisyenleri, avukatları, mimarları, mühendisleri, şehir planlamacılarını ve veri hazırlama ve kontrol operatörlerini içerir.

AFAD memur alımı detayları verildi

Lise mezunları için altı teknisyen pozisyonu mevcuttur. Teknisyenler, afet ve acil durum yönetimi alanında teknik destek ve yardım sağlamaktan sorumlu olacaktır. Diğer personele teknik destek sağlamanın yanı sıra ekipmanın kurulumu, bakımı ve onarımında yer alabilirler.

Ayrıca önlisans mezunları için iki tekniker pozisyonu bulunmaktadır. Bu teknisyenler, lise eğitimi almış kişilerle benzer sorumluluklara sahip olacak, ancak belirli bir afet ve acil durum yönetimi alanında ek eğitim ve deneyime sahip olabilirler.

Lisans mezunları, altı avukatlık pozisyonu, yedi mimarlık pozisyonu, 62 mühendis pozisyonu ve sekiz şehir plancısı pozisyonu için başvuru yapma imkanına sahiptir. Avukatlar, AFAD’a hukuki danışmanlık ve temsil sağlamanın yanı sıra afet ve acil durum yönetimi ile ilgili hukuki konuların ele alınmasından sorumlu olacak. Mimarlar, binaların ve diğer yapıların inşasını tasarlamak ve planlamaktan sorumlu olurken, mühendisler afet ve acil durum yönetimi ile ilgili sistem ve ekipmanları tasarlamak ve sürdürmekten sorumlu olacak. Şehir plancıları, bir afet durumu da dahil olmak üzere, kentsel alanların gelişimini planlamak ve yönetmekten sorumlu olacak.

Ayrıca dokuz veri hazırlama ve kontrol operatörü pozisyonu mevcuttur. Bu profesyoneller, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili verileri yönetmek ve organize etmekten, ayrıca karar verme sürecini bilgilendirmek için raporlar hazırlamaktan ve verileri analiz etmekten sorumlu olacak.

Toplamda 80 memur pozisyonu işe alım için uygun olacaktır. Bu görevlilerin, acil durumlara müdahale etme, müdahale çabalarını koordine etme ve diğer personele destek sağlama dahil olmak üzere, afet ve acil durum yönetimi ile ilgili çeşitli sorumlulukları olacaktır.

Bu pozisyonlara başvuru için son tarih verilen bilgilerde belirtilmemiştir. Afet ve acil durum düzenleme AFAD ekibine katılmak için bu heyecan verici fırsatları değerlendirmek üzere ilgilenen adayların en kısa sürede başvurmaları önerilir.

Detaylar: https://www.afad.gov.tr/personel-alimi-duyurusu

Başa dön tuşu