GÜNDEM Bakanlık açıkladı; en az ilkokul mezunu 1,115 işçi alımı yapacak

Bakanlık açıkladı; en az ilkokul mezunu 1,115 işçi alımı yapacak

Milli Savuna Bakanlığı açıkladı… En az ilkokul mezunu olmak kaydıyla 1,115 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve diğer personel alımı detayları açıklandı.

Milli Savuna Bakanlığı, bünyesinde yer alan personel işçi eksikliğini gidermek amacıyla kamu işçisi statüsünde 1,115 personel alacağını açıkladı. Milli Savuna Bakanlığı 89 farklı alanda yapılacak kamu personel alımları 18 il için gerçekleştirileceği belirtildi. Milli Savuna Bakanlığı işçi alımı ilanına en az ilkokul mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanda en fazla lisans mezunları başvuru da bulunabileceklerdir.

GENEL ŞARTLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Millî Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere 1.115 (bin yüz on beş) açıktan işçi alınacaktır. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 21 Kasım 2022 tarihi itibariyle yapılacaktır. İşçi alım ilan detaylarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.