GÜNDEMPERSONEL ALIMI

Bakanlık rüşvet almamış, hırsızlık yapmamış “er alımı” yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli özel uygulaması için ilan yayınladı. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, astsubay olarak askerliğini yapıp askere gidenlerden, görevlendirildikleri yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 25 yaşını doldurmamış kişilerdir. başvurunun düzeltilmemiş nüfus kaydına göre yapılması (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),

Askerlik hizmetine başlamamış veya tamamlamamış olanlardan, 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 20 yaşını doldurmuş ve 25 yaşını doldurmamış olanlar (01 Ocak 1996 ile 31 Aralık 2001 tarihleri ​​arasında doğanlar) ) Düzeltilmemiş nüfus kayıtlarına göre ve diğer başvuru koşullarını sağlayanlar, sözleşmeli Erbaş ve Erbaş’a başvurabilirler.

Ön başvurular kılavuzun https://personeltemin.msb.gov.tr ​​adresinde yayınlanması ile başlayacak ve Başvuru Programı Kullanım Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde başvuru formu doldurularak online olarak yapılacaktır. ). Fiili başvurular, gerekli belgeler kabul kuruluna sunulduktan ve seçme aşaması sınavları sunulduktan sonra yapılacaktır.

Adaylar başvurularını Başvuru Programı Kullanım Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar çerçevesinde https://personeltemin.msb.gov.tr ​​adresinden e-devlet üzerinden giriş yaparak online olarak yapacaklardır. Halen askerde olan adaylar, personel dosyalarının bulunduğu ilk amirliğe (en az 3 ay askerlik yapmış olanlar için yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi için) başvuru sayfasının çıktısını alarak başvuru yapacaklardır. çevrimiçi uygulama.

Başvuru şartları

(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım
etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

Detaylar için tıklayın

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu