Darphane Genel Müdürlüğü farklı meslekler için personel alımı yapacak

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklaması yapılarak personel alımı başvuru ekranının açıldığı belirtildi. Darphane ve Damga Basımevi Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklaması yapıldı. E-Devlet kapısından yapılan son dakika açıklamasında personel alımı başvurularının başladığı belirtildi. Kamu365.com olarak personel alımı başvuru detaylarına bu yazımızda yer verdik.

GENEL ŞARTLAR

6698 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları sağlamak. 657. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi; “Bu şekilde çalıştırılanlar, hizmet akdi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmelerinin kurumları tarafından feshedilmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel kadrolarında çalıştırılamazlar. veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen istisnalar dışında sözleşme süresi içinde tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmeleri halinde.” hükmüne uymak. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B olarak çalışmamak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı veya yaşlılık aylığı almamak. Başvurulan pozisyon için istenilen bölümden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak. 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli personel olarak çalışan/çalışanlar hakkında Genel Yatırım ve Finansman Programı kararında belirtildiği üzere, “…sözleşmeli personel kadrolarına atananlar 3 yıl hizmet süresini tamamlamadıkça; Mesleğe yönelik özel rekabet sınavı ile yardımcı olarak atanan kadrolar ile farklı unvanlara sahip kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere, görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamazlar. mevcut konumundan ve öğrenim durumlarından dolayı vermiş oldukları unvan ile Kamu Kurumlarına İlk Kez Atanacak Kişilerin Sınavları Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri ve duyurular için başvuruda bulunamazlar. yerleştirilir, randevu işlemleri yapılmaz. hükmüne uymak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

e-Devlet’e başvurular “Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​üzerinden 07.11.2022 tarihinde ve 16.11 tarihinde başlayacaktır. .2022 saat: 23.59’a kadar elektronik olarak alınacaktır. Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön lisans ve lisans derecesine sahip adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumu’ndan otomatik olarak alınmaktadır. Yurt içi veya yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olan ve bu duyuruda aranan eğitim durumu ile ilgili denkliği bulunan adayların, ilgili belgeyi pdf veya jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” altındaki “Denklik Gösteren Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir. e-Devlet uygulaması sırasında

YDS bilgisi istenen unvan için başvuran adaylar da otomatik olarak alınır ve uluslararası geçerliliği olan başka bir belgeden (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE AKADEMİK) en az (D) düzeyde yabancı dil bildiğini belgeleyen adaylar da otomatik olarak alınır. bu belgeleri sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelmekte olup bilgilerinde hata bulunan adayların ilgili kutucuğu işaretleyerek mevcut bilgilerini manuel olarak girmeleri ve askerlik durum belgelerini pdf veya jpeg formatında sınava yüklemeleri gerekmektedir.

İlan detayları için TIKLAYIN

İlgili haberler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu