GÜNDEMPERSONEL ALIMI

Devlet düğmeye bastı! 7 bin 701 personel alımı için ilanlar yayınlandı

Devlet dev personel alımı için düğmeye bastı. Toplamda 7 bin 701 personel alımı yapılacak olup hangi kurum alım yapacak, ilanlara nereden ulaşılır gibi detaylar haberimizde…

7 bin 701 personel alımı için ilanlar yayınlandı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 350 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 60 yaşından büyük olmamak, 4. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) 5. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, 6. Olimpiyat veya paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Dünya şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya Avrupa şampiyonalarında olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında sporcu olarak ilk üç dereceye girmiş olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında en az 15 defa milli sporcu olmak ve/veya olimpik veya paralimpik ya da deaflimpik spor dallarında son beş yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapmış olmak, 7. Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak, 4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak, 7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2005 SüREKLİ İŞÇİ ALACAK

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 2) 18 yaşını tamamlamış olmak. 3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak. 6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 4346 SüREKLİ İŞÇİ ALIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak). d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak. f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak

Adaylar aşağıda verilen kamu ilanları adresi üzerinde ilgili ilanlara ulaşabilir, başvuru şartlarını, tarihlerini ve diğer bilgileri inceleyerek başvuru işlemlerine belirtilen tarihlerde geçebilirler.

https://kamuilan.sbb.gov.tr/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu