Diyanet İşleri Başkanlığı’na 6200 Personel Alımı Yapılacak

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı 6200 personel alımı. Adayların DİB'e personel kaydına hak kazanabilmeleri için gerekli eğitim geçmişlerine sahip olmaları ve başvurdukları unvanda çalışmalarına engel olacak herhangi bir engeli bulunmaması gibi bazı şartları taşımaları gerekmektedir. Adaylar 26 Aralık 2022 - 6 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden online başvuru yapabilirler. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 saat 16:30'dur. Adayların lisans eğitim durumları elektronik ortamda belirlenecek olup, yükseköğrenim bilgilerine elektronik ortamda ulaşılamayan adayların, başvuru sürecinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumları aracılığıyla elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı‘na göre, 1300 Kur’an Kursu Öğretmeni, 4600 İmam-Hatip ve 300 Müezzin-Kayyım dağılımı ile 6200 personel alımı yapılacak.

Kur’an Kursu Eğitmenleri, öğrencilere Kur’an ve İslami ilimleri öğretmek ve öğretmekle sorumlu olacaktır. Bu eğitmenler, İslam’ın ülke içinde tanıtılması ve korunmasında çok önemli bir rol oynayacaktır.

İmam-Hatipler, camilerde imamlık yapan, okullarda ve diğer kurumlarda din eğitimi veren dini liderler ve öğretmenlerdir.

Müezzin-Kayyım, ezan okunmasından, camilerin temizliğinden ve bakımından sorumludur. Müslümanların günlük manevi hayatlarında ve caminin genel işleyişinde önemli bir rol oynarlar.

Bu işe alım hamlesi, ,Müslümanların dini ihtiyaçlarına hizmet edecek yeterli eğitimli ve kalifiye personelin bulunmasını sağlamada önemli bir adımdır. Aynı zamanda Türkiye’de İslam’ın önemi teşvik etme taahhüdünün bir kanıtıdır.

Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na personel kaydına hak kazanabilmek için adayların aşağıdaki genel şartları karşılaması gerekir:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin A bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
  • Başvurunun son günü itibari ile unvan grupları bazında Diyanet İşleri Başkanlığı Atanma ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartına sahip olmak.
  • Tabloda belirtilen gerekli eğitim geçmişine sahip olmak. Örneğin, lisans mezunu adayların KPSSP124 puanına, ön lisans mezunu adayların ise KPSSP123 puanına sahip olmaları gerekmektedir. Orta öğretim mezunlarının KPSSP122 puanının en az 50 olması gerekir.
  • Başvurdukları unvanda çalışmalarını engelleyecek herhangi bir engeli bulunmamak.
  • Hafız olun (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için).
  • Cumhurbaşkanlığı teşkilatında hâlihazırda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
  • Sınav için sadece bir unvan grubu için başvuru yapılabilir.
  • İstisna: Fesih tarihinden itibaren 1 yılı geçmemek üzere sözleşmeli bir pozisyonda çalışmakta olan ve sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle görevinden ayrılan adaylar, İlkeler Ek 1’deki istisnaları sağlamadıkça işe alınmayacaktır. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Konusunda Bu durumun sonradan fark edilmesi halinde kontratları konulmuş olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

6200 personel alımı tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’na (DİB) personel alımı başvuruları 26 Aralık 2022 – 6 Ocak 2023 tarihleri ​​arasında kabul edilecek. Başvuru sürecine ilişkin yapılan açıklamaya göre, şartları taşıyan adaylar “sinav.diyanet.gov.tr” adresinden online başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 saat 16:30’dur.

Adayların lisans eğitim durumları elektronik ortamda belirlenecektir. Yükseköğrenim bilgilerine elektronik ortamda ulaşamayanların, başvuru sürecinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortamda kaydetmeleri gerekecektir. Bu bilgiler son başvuru tarihinden önce sunulmalıdır.

Detaylar: https://kamuilan.sbb.gov.tr/

İlgili haberler

Başa dön tuşu