Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 100 personel alımı yapacak

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Müdürlüğü, taşra teşkilatındaki boş pozisyonları doldurmak için 100 İl Göç Uzman Yardımcısı alımı arıyor. Bu pozisyonlar, Türk veya yabancı bir üniversiteden Hukuk, Siyaset Bilimi, İktisat, İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında dört yıllık bir dereceyi tamamlamış olmak da dahil olmak üzere belirli uygunluk koşullarını karşılayan adaylara açıktır. Yüksek öğretim. Adayların ayrıca KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP32 veya KPSSP36 gibi çeşitli Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) türlerinden birinden 70 ve üzeri puan almış olması gerekir.

Adayların bu pozisyonlara atanabilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak gibi genel nitelikleri de taşıması gerekmektedir. ancak 1 Ocak 2023 itibariyle henüz 35 yaşını doldurmamış.

Bu pozisyonlar için işe alım süreci, Göç İdaresi Başkanlığı adına Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından yapılan yazılı sınav ve Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan sözlü sınavdan oluşan iki aşamalı bir giriş sınavını içermektedir. Adaylar KPSS ve yazılı sınav puanlarına göre sıralanacak ve pozisyon başına ilk 20 aday sözlü sınava katılmaya davet edilecektir.

İl Göç Uzman Yardımcılarının hangi özel görev ve sorumlulukları yerine getirmelerinin bekleneceği veya çalışma koşullarının nasıl olacağı verilen bilgilerden net değildir. Bununla birlikte, Göç İdaresi Müdürlüğü çalışanları olarak, vize işlemleri, oturma izinleri verilmesi ve göçmenlerin ve mültecilerin Türk toplumuna entegre olmalarına yardımcı olmak gibi göç ve göç yönetimi ile ilgili çeşitli faaliyetlerde yer almaları muhtemeldir.

  • https://kamuilan.sbb.gov.tr/

Başa dön tuşu