PERSONEL ALIMI

Havelsan Personel Alımı ve İş İlanları 2020

1982 yılında kurulan Havelsan personel alımı için iş ilanları yayınladı.
VİZYONUMUZ

Alanında ulusal ve uluslararası lider sistem entegratör firması olmak, savunma, güvenlik ve iş bilgi alanlarında yüksek ve ileri teknolojilere dayalı yazılım yoğun orijinal ve özgün çözümler ve ürünler sunmak ve sunmak.

GÖREVİMİZ

Yüksek ve ileri teknolojilere ulaşmak, yüksek performans, en kaliteli, uygun maliyetli ve güvenilir çözümler geliştirmek ve teknolojik dönüşüme öncülük etmek.

DEGERLERİMİZ
Rekabet Edebilirlik ve Verimlilik
Piyasaların ve müşterilerin ihtiyaç, talep ve beklentilerini yakından takip ederek ve proaktif davranarak, fırsatları başarı öykülerine dönüştürmek ve yüksek nitelikli personele sahip ve tüm kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan çevre dostu ve karlı bir şirket olmak ve verimli bir şekilde.

Yenilikçilik
Teknoloji dünyasındaki eğilimleri ve eğilimleri takip ederek özgün, özgün ve yepyeni teknolojiler geliştirmek, pazarın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sürekli öğrenme ve iyileştirme ve yenilikçilik ilkelerine dayanmak ve bilimi kabul etmek. Her türlü kurumsal faaliyet ve operasyonda rehber olarak teknoloji.

Paydaş Memnuniyeti
Ayrıca paydaşların çıkarlarını da göz önünde bulundurarak, müşteri memnuniyetini sağlamak, çalışanlarda kurumsal sadakati ve motivasyonu artırmak, tedarikçileri ve tedarikçileri için güvenilir bir iş ortağı olmak ve önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarla işbirliği yapmak. iş alanları.

Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Etik Değerlere Bağlılık
Faaliyetlerini ve faaliyetlerini kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk” ilkeleri, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinci ve bilinci çerçevesinde yürütmek.

HEDEFLERİMİZ

Vizyon ve misyon tanımlarımız doğrultusunda stratejik hedeflerimiz ve hedeflerimiz 4 ana başlık altında toplanmıştır:

Hedef 1: Ülkemizin yazılıma dayalı stratejik ihtiyaç ve taleplerine öncülük etmek ve azami katkı sağlamak çözümleri ile yoğun teknolojiler.

Hedef 2: Stratejik bir iş ortağı olarak, teknoloji yönetimi süreçlerinde danışman ve danışmanlık firması olarak hareket etmek.

Hedef 3: Yurtiçinde ve yurtdışında hedeflenen bölgelerde lider bir yazılım geliştirme firması ve sistem entegratörü olmak.

ETİK İLKELERİMİZ
Bir BİT ve Savunma şirketi olarak HAVELSAN:
Tüm iş faaliyetlerinin ve faaliyetlerinin etik, adil, nesnel ve tarafsız bir şekilde, yürürlükte olduğu ülkelerin yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlı olarak yürütülmesini sağlamaya özen gösterir. evrensel insan hakları ilkelerine uygun olarak çalışır. Bu, her çalışanının, HAVELSAN’ın itibarını her yerde davranış ve davranışlarında bozmamaya ya da itibar etmemeye azami özen göstermesini gerektirir.
HAVELSAN ÜYELERİ;
 • İş görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Ülkemizin ve Şirketimizin çıkarlarını olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir ilişki, ilgi, faaliyet, olay veya girişimde bulunmaktan kaçının;
 • Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde evrensel iş etiği ilkeleri ve uygulama kurallarına ve HAVELSAN değerlerine ve yüksek davranış kurallarına kesinlikle uyun;
 • Şirketimizle ilişkisi olan tüm etkileşim gruplarına tutarlı, adil ve dürüst davranmak;
 • Hiçbir zaman kişisel çıkarları için ya kurumsal kimlikleri ya da Şirket’te edinilen herhangi bir bilgi ya da veriyi kullanmayın;
 • Şirket verilerinin ve bilgilerinin gizliliğine dikkat edin ve bilgi güvenliği ilkelerine harfiyen uyun;
 • Hiçbir zaman bilgilerine ulaşan hiçbir kişisel bilgiyi, bireylerin mahremiyetini ihlal edecek şekilde kullanma;
 • Hem ülkemizin hem de iş yaptığımız diğer ülkelerin yasalarına ve HAVELSAN ile ilişkileri ve etkileşimi olan tüm kurum / kuruluşların mevcut prosedür ve kurallarına uyun;
 • Şirketin finansal, fiziksel ve insan kaynaklarını kendilerine verilen ve kendisine emanet edilen ulusal bir kaynak olarak görür ve ele alır, dolayısıyla bunların etkin ve verimli kullanılmasına önem verir;
 • Her türlü kişisel ve kurumsal fikri mülkiyet haklarına saygı gösterin ve asla ihlal etmeyin;
 • Tüm faaliyet ve faaliyetlerinde doğal çevrenin korunmasına azami özen gösterin;
 • İlişkileri ve etkileşimleri olan tüm bireylerin / kurumların ve kuruluşların HAVELSAN’ın etik değer ve ilkelerine uygun hareket etmesini ve davranmasını beklemek ve talep etmek;
 • Her çalışan, iş etiği sürecimizi öğrenmekten ve bununla bağlantılı olarak gerektiğinde yardım veya yardım almaktan şahsen sorumludur;
 • Etik olmayan tüm davranışların, eylemlerin veya ilişkilerin etik çizgimize bildirilmesi gerekir;
 • HAVELSAN’da hiçbir şekilde etik ilkelerin ihlali hoş görülmeyecek ve her yönden gerekli önlemler alınacak ve izlenecektir.

Önemli not:  HAVELSAN’ın kurumsal değerleri ve etik ilkeleri gereğince, Yeni Yıl, bayramlar, vb. Günler veya kutlamalar nedeniyle hiçbir hediye kabul edilmez. Ve bu özel günlerin ötesinde herhangi bir zamanda verilebilecek her türlü hediye, yüz Türk Lirası maksimum değer sınırına tabidir.

Hedef 4: Alanında yenilikçi, etkili, verimli ve rekabet gücü yüksek bir firma olmak.

Havelsan iş ilanları için adaylar aşağıda verilen adresi kopyalayıp tarayıcılarına yapıştırmaları gerekmektedir.
 • www.kariyer.net/firma-profil/havelsan-1148-1612

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu